VirusAlert.nl logo
  22 oktober 2017 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
Naam:
buma stemra (strafbaar feit) hoax 2
Datum:
01 september 2004
Eigenschappen:
>Geachte meneer, mevrouw,
>
>Het is ons bekend dat u films die autheursrechtelijk beschermd zijn, middels het internet download en verspreid.
>
>De bestrijding door de Stichting BREIN van inbreukmakende activiteiten via internet vindt plaats binnen het kader van het internationale
>handhavingsprogramma van de MPA, de IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) en de RIAA (Recording Industry Association of America).
>
>Ik sommeer u dan ook onmiddellijk het zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbenden vervaardigen en verspreiden van de films te staken en gestaakt te houden.
>
>Wij behouden ons onverkort het recht voor civiel- en/of strafrechtelijke maatregelen tegen u te nemen.
>
>Hoogachtend,
>
>Mr. J.M. Havongen
>Juridische zaken Stichting BREIN
>tel: +31 (0)23 799 7870
 
Link: 

Veilige kortingscodes

Op KortingscodeLab.nl tref je de volgende kortingen en aanbiedingen:

Wilt u ook VirusAlert.nl steunen met een advertentie? Dat kan hier.

VirusAlert.com De internationale versie van VirusAlert.
MyAlert.nl (tip) Gratis opzegbrieven, abonnement beheer, kasboek en online agenda

© 2001-2017 VirusAlert.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer/PrivacyVirusalert is wordt doorontwikkeld door *Online Marketing Bureau - Springstof Marketing & Zoekmachine Marketing Bureau - Dutch Consultants RSS