VirusAlert.nl logo
  22 mei 2018 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
Titel:
900.000 Nederlandse huishoudens hadden last van virussen
Rubriek:
Virussen
Datum:
3 oktober 2003
Bron:
(c) 2003, VirusAlert
Bericht:

De Safe Internet Foundation (website www.sif.nl) heeft CentERdata opdracht gegeven om te onderzoeken hoeveel Nederlanders de afgelopen drie maanden nou eigenlijk last hebben gehad van een virus.

De conclusie is dat 900.000 huishoudens in Nederland met een computer de afgelopen drie maanden last hebben ondervonden van een virus. 18 procent van de respondenten gaf aan last te hebben gehad van een virus op de computer. De helft daarvan geeft aan dat het virus een negatieve invloed heeft gehad op het functioneren van de PC. Uit de reacties blijkt het vooral om het Blaster en het Sobig.F virus te gaan.
Spam vormt een groter probleem: maar liefst 50% geeft aan last te hebben van spam. De verwachting van SIF is dat dit cijfer alleen maar zal groeien.

Deze alarmerende cijfers tonen volgens SIF aan dat Internetten voor de doorsnee burger nog steeds onveilig is. Consumenten kunnen zich goed wapenen tegen de gevaren die Internetten met zich meebrengt; door een provider te kiezen die mails kan filteren; door te zorgen voor een goede virusscanner en "vuurmuur" (firewall) en door standaard mails te wantrouwen omdat de afzender van de mail makkelijk vervalst kan worden. Aanbieders van internetdiensten moeten meer nadruk leggen op producten die bijdragen aan veilig internetten dan de eenzijdige nadruk die de meeste aanbieders nu in reclames leggen op het snelle en goedkope van hun verbinding. Internet is, zonder beschermingsmaatregelen nog niet geschikt voor dagelijks gebruik.

Over de Safe Internet Foundation
De Safe Internet Foundation is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor een veilig internetgebruik door voorlichting, onderzoek en het steunen van kansrijke initiatieven en voorbeeldprojecten. Binnen de stichting werken overheid en bedrijfsleven samen aan oplossingen voor veiliger internetten. VirusAlert is een van de participanten van deze stichting, klik hier voor meer informatie.

Over het onderzoek
Dit onderzoek is in opdracht van de SIF uitgevoerd door de stichting CentERdata te Tilburg. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 2000 Nederlandse huishoudens.

Over CentERdata
CentERdata is gespecialiseerd in dataverzameling via internet en als stichting verbonden aan de Universiteit van Tilburg (UvT). CentERdata doet onderzoek voor wetenschappelijke organisaties, de overheid, en het bedrijfsleven.Reactie plaatsen, log dan hier in
Advertentie:


 Reacties op dit bericht: