VirusAlert.nl logo
  24 februari 2019 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
Naam (type):
W32.Feebs.D (Internet Worm)
Besturing:
Microsoft Windows
Datum:
12 januari 2006
Risico:
Middel
Bron:
(c) 2006, VirusAlert
Eigenschappen:
W32.Feebs.D is een massa-mailing worm die zichzelf probeert te verspreiden door netwerken waar men bestanden kan uitwisselen. Het verlaagt het de beveiligingsinstellingen van de PC. De worm arriveert als een bijlage met de extensie, HTA en stuurt kopieën van zichzelf naar alle verzamelde e-mailadressen die het gevonden heeft op de besmette computer. Het onderwerp en de naam van de bijlage variëren. De distributie van de worm is zeer hoog.

De massamailing van W.32.Feebs.D kan het functioneren van de PC verlagen. De worm probeert de Firewall uit te schakelen en probeert alle processen die met beveiliging te maken hebben te beëindigen. Verder bewaart de worm alle vertrouwelijke informatie en stuurt deze door. De worm maakt bij de verspreiding gebruik van de TCP Poort 80 om de massamail te versturen.
© VirusAlert schaal

Innovatie:  9
Besturing:  35
Logistiek:  20
Schade:  25

Schaal:  22/100

Aanduiding: LASTIGGratis Nieuwsbrief!

Herkenning van besmetting:
Zodra W32.Feebs.D is geactiveerd, gebeurt het volgende:

1. Het laat kwaadwillende bestanden achter en voert deze uit. Het maakt gebruik van een kwaadwillende Javascript zodra het .HTA bestand wordt getoond.

• C:\Command.exe
• %UserProfile%\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Command.exe

Opmerking: %UserProfile% is een variabele die verwijst naar de map waar het profiel van de huidige gebruiker staat. Ontbreekt deze, dan is dit C:\Documents and Settings\[CURRENT USER] (Windows NT/2000/XP).

2. Het voert de worm uit wanneer het Javascript een login laat zien waar men gebruikersnaam en wachtwoord kan invullen.

3. Voegt de waarde toe:

"Stubpath" = "C:\COMMAND.EXE"

aan de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components
\{CD5AC91B-AE7B-E83A-0C4C-E616075972F3}

4. Voegt de waarde toe:

"(default)" = "%System\[PATH TO DLL WORM COMPONENT]"

toe aan de subsleutel van het register:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{[RANDOM CLSID]}\InprocServer32

zodat het iedere keer geactiveerd wordt wanneer Windows start.

5. Voegt de waarde toe:

"[FILE NAME OF DLL WORM COMPONENT]" = "{[RANDOM CLSID]}"

aan de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ ShellServiceObjectDelayLoad

zodat het iedere keer draait als Windows wordt gestart.

6. Stuurt e-mails naar alle verzamelde adressen van de PC. De e-mail heeft de volgende eigenschappen:

Afzender:

De afzender is een combinatie van een van de volgende namen met een van de onderstaande domeinen:

Namen:

• protect
• secur
• security
• securmail

Domeinen:

• @hotmail.com
• @gmail.com
• @aol.com
• @msn.com
• @yahoo.com

Onderwerp:
Het onderwerp kan de volgende string bevatten:
happy new year

Of alternatief kan het ook een combinatie van een van de volgende strings bevatten:

[STRING 1]
• Secure
• Protected
• Encrypted
• Extended

[STRING 2]
• Mail
• E-Mail
• Message
• Html

[STRING 3]
• [BLANK]
• System
• Service
• Service ([DOMAIN])
• from [DOMAIN] user.

[STRING 4]
• Thank you
• Sincerely
• Best Regards

Het onderwerp is een combinatie van een van de strings volgens een bepaald patroon:

[STRING 1] [STRING 2] [STRING 3]

Opmerking: Het onderwerp kan lijken op een van de onderstaande onderwerpen:

• Subject: Protected Message from Gmail.com user.
• Subject: Secure Mail Service (HotMail.com)
• Subject: Encrypted E-mail from Yahoo.com user.


Bericht:
• You have received [STRING 1] [STRING 2] from [DOMAIN] user.
This message is addressed personally for you.
To decrypt your message use the following details:

ID: [RANDOM NUMBERS]
Password: [RANDOM LETTERS]

Keep your password in a safe place and under no circumstances give it
to ANYONE.

[STRING 1] [STRING 2] and instruction is attached.

[STRING 4]
[STRING 1] [STRING 2] [STRING 3],

[DOMAIN]

Opmerking:
Het bericht kan lijken op een van de onderstaande berichten:

You have received Encrypted Message from MSN.com user.
This message is addressed personally for you.
To decrypt your message use the following details:

ID: 44321
Password: mxsjstjgd

Keep your password in a safe place and under no circumstances give it
to ANYONE.

Encrypted Message and instruction is attached.

Best Regards,
Encrypted E-mail Service,
MSN.com

Bijlagen:
Bevat een van de volgende bestanden in de bijlage:
• msg.zip
• message.zip
• data.zip
• mail.zip

De bijlage van de worm bevat een .HTA bestand met de volgende naam:

[STRING 1] [STRING 2] File.HTA

Opmerking:
De bijlage kan lijken op een van de onderstaande bijlagen:

• Extended Mail File.HTA
• Extended E-Mail File.HTA
• Secure Mail File.HTA
• Secure E-Mail File.HTA

7. De worm creëert een van de volgende bestanden op de PC:
• %System%\MS[RANDOM].exe
• %System%\MS[RANDOM]
• %System%\MS[RANDOM]32.DLL

Opmerking: %System% is een variabele die refereert naar de systeemmap. Ontbreekt deze, dan is dit Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), of C:\Windows\System32 (Windows XP).

8. Laad het bestand %System%\MS[RANDOM]32.DLL in alle actieve processen en gebruikt rootkit technieken om zichzelf te verbergen in bestanden en in sleutels van het register.

9. Voegt de waarde toe:

"web" = "[http://]popcapfree.t35.com/[REMOVED]"

aan de subsleutel van het register:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer

10. Slaat alle verschillende subsleutels van het register op die informatie bevatten over de configuratie, gestolen e-mail adressen en paswoorden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\dat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\cdat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\fdat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\rdat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\sdat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\ldat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\gdat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\pdat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\udat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\idat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\ddat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS[RANDOM 2 LETTERS]\kdat

11. Verandert de waarde:

"EnableFirewall" = "0"

in de subsleutel van het register:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile

om de Windows bescherming (Firewall) uit te schakelen.

12. Zoekt naar mappen die een van de volgende strings bevatten:
• downloads
• share
• incoming

13. Kopieert zichzelf naar verschillende mappen als de volgende bestanden:

• 3dsmax_9_(3D_Studio_Max)_new!_full+crack.zip
• ACDSee_9_new!_full+crack.zip
• Adobe_Photoshop_10_(CS3)_new!_full+crack.zip
• Adobe_Premiere_9_(2.0_pro)_new!_full+crack.zip
• Ahead_Nero_8_new!_full+crack.zip
• DivX_7.0_new!_full+crack.zip
• ICQ_2006_new!_full+crack.zip
• Internet_Explorer_7_new!_full+crack.zip
• Kazaa_4_new!_full+crack.zip
• Longhorn_new!_full+crack.zip
• Microsoft_Office_2006_new!_full+crack.zip
• winamp_5.2_new!_full+crack.zip


14. Probeert de beveiligingsinstellingen te verlagen op de getroffen computer door beveiligingsprocessen uit te schakelen. Maar ook door diensten te beëindigen met namen die beginnen met een van de onderstaande strings:

• armor2net
• armorwall
• avgcc
• avp6
• aws
• bgnewsui
• blackd
• bullguard
• ca
• ccapp
• ccevtmgr
• ccproxy
• ccsetmgr
• dfw
• dpf
• fbtray
• fireballdta
• FirePM
• firesvc
• firewal
• fsdfwd
• fw
• fwsrv
• goldtach
• hacker
• hackereliminator
• iamapp
• iamserv
• internet security
• ipatrol
• ipcserver
• jammer
• kaspe
• kavpf
• keylog
• keypatrol
• KmxAgent
• KmxBiG
• KmxCfg
• KmxFile
• KmxFw
• KmxIds
• KmxNdis
• KmxSbx
• kpf4gui
• kpf4ss
• leviathantrial
• looknstop
• mcafeefire
• mpftray
• netlimiter
• npfc
• npfmsg
• npfsvice
• npgui
• opf
• opfsvc
• outpost
• pavfnsvr
• pccpfw
• pcipim
• pcIPPsC
• persfw
• rapapp
• RapDrv
• smc
• sndsrvc
• spfirewallsvc
• spfw
• sppfw
• sspfwtry2
• s-wall
• symlcsvc
• ton
• tzpfw
• umxtray
• vipnet
• vsmon
• xeon
• xfilter
• zapro
• zlclient
• zonealarm

15. Verwijdert alle registersleutels bij het opstarten die geassocieerd worden met diensten die vallen onder de volgende subsleutels:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\[SERVICE NAME]

16. Start een locale Web server op de TCP poort 80. Wanneer de gebruiker verbinding maakt met de webserver, download het direct het malafide .HTA bestand en geeft tegelijkertijd ook een link om het bestand offline uit te pakken welke een ingepakte versie is van de worm.

17. De worm kan gevoelige informatie verzamelen van de besmette PC door verschillende Windows in de gaten te houden. Dit is inclusief informatie over WebMoney, ICQ en over versleutelde bestanden. Deze informatie kan vervolgens worden gestuurd naar een indringer op afstand.

Verwijder instructies:
TIP - Twijfels bij een bepaald bestand?

Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier
Ook klik hier

Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier

Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden.

TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant.

Handmatig een virus verwijderen
voor Windows 9x, 2000, NT en XP

Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen.
Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten.

U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie!
Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1.

1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel]

2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

Aanpassen van de registry?

Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten.

3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af.
Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter.

De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk.

3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt.
Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan.
Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter.
-Type daarna "regedit"

Note voor XP-gebruikers
Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows

3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren.

3.D. Aanpassen van het register.
Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel:
- Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting".

Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat.

Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen".

3.E. Sluit vervolgens dit venster.

3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op.

3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner.

3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure.

1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1.
2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.
Link:
Advertentie:

Veilige kortingscodes

Op KortingscodeLab.nl tref je de volgende kortingen en aanbiedingen:

Wilt u ook VirusAlert.nl steunen met een advertentie? Dat kan hier.
Antivirus Pagina Nederland - de startpagina voor virussen, trojans en beveiliging.


© 2001-2019 VirusAlert.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer/Privacy Virusalert is wordt doorontwikkeld door *Online Marketing Bureau - Springstof Marketing

Black Friday Nederland 2018

Wil je ook de beste electronica aanbiedingen tijdens black friday deals 2018? Neem dan een kijkje op blackfridaydeals.nu. Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief zodat je niets misloopt op 23 november 2018!

RSS