VirusAlert.nl logo
  15 februari 2019 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
Naam (type):
W32.Spybot.ALRD (Internet Worm)
Besturing:
Microsoft Windows
Datum:
20 november 2006
Risico:
Laag
Bron:
(c) 2006, VirusAlert
Eigenschappen:
W32.Spybot.ALRD is een netwerk ‘bewuste’ worm die een achterdeur opent op de getroffen computer. De worm probeert zichzelf te verspreiden door zwakke wachtwoorden te omzeilen en verschillende kwetsbaarheden uit te buiten. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
"verwijder instructie"
© VirusAlert schaal

Innovatie:  9
Besturing:  35
Logistiek:  25
Schade:  15

Schaal:  21/100

Aanduiding: LASTIGGratis Nieuwsbrief!

Herkenning van besmetting:
Zodra de worm is geactiveerd, gebeurt het volgende:

1. De worm kopieert zichzelf als het volgende bestand en vernietigt het originele bestand:

%Windir%\services.exe

Opmerking: %Windir% is een variabele die verwijst naar de Windows installatiemap. Ontbreekt deze, dan is dit de locatie C:\Windows of C:\Winnt.

2. De worm registreert zichzelf als een systeemservice met de volgende eigenschappen:

Display Name: Services an controller-settings
Image Path: %Windir%\services.exe
Type: Automatic

3. De worm kent de volgende waarden toe aan onderstaande subsleutels van het register om de hierboven genoemde service te creëren:

• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Services an controller-settings
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_SERVICES_AN_CONTROLLER-SETTINGS
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Services an controller-settings
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\Root\LEGACY_SERVICES_AN_CONTROLLER-SETTINGS

4. De worm kent de volgende waarde toe:

"SFCScan" = "0"

aan de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

5. De worm kent de volgende waarde toe:

"[RANDOM]" = "[CURRENT DATE AND TIME]"

t aan de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions

6. De worm verandert de volgende waarde in het register:

"restrictanonymous" = "1"

in de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

met als doel de beveiligingsinstellingen te wijzigen.

7. De worm verandert de volgende registerwaarde:

"EnableDCOM" = "N"

in de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole

om het proces DCOM uit te schakelen.

8. De worm verandert de volgende registerwaarden:

"AntiVirusDisableNotify" = "1"
"AntiVirusOverride" = "1"
"FirewallOverride" = 1
"UpdatesDisableNotify" = "1"
"FirewallDisableNotify" = "1"

in de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center

met als doel de Windows beveiligingsinstellingen te verlagen.

9. De worm verandert de volgende waarde:

"AUOptions" = "1"

in de subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\AutoUpdate

om de functie automatisch updaten uit te schakelen.

10. De worm verandert de volgende waarde:

"enablefirewall" = "0"

in de volgende register subsleutels:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile

met als doel de beveiligingsinstellingen te verlagen.

11. De worm verandert de waarde:

"DoNotAllowXPSP2" = "1"

in de volgende subsleutels van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

met als doel de functie ‘Windows XP SP2 delivery’ uit te schakelen.

12. De worm verandert de waarde:

"WaitToKillServiceTimeout" = "7000"

in de volgende register subsleutels:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control

om de wachttijd te verminderen van de service wanneer Windows wordt afgesloten.

13. De worm verandert de waarde:

"ProxyEnable" = "0"

in de volgende subsleutels van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\0001\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Hardware Profiles\Current\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

met als doel het niveau van beveiliging te verlagen op de getroffen computer.

14. De worm verandert de waarde:

"SFCDisable" = "ffffff9d"

in de volgende subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

met als doel het niveau van beveiliging te verlagen op de getroffen computer.

15. De worm verandert de waarde:

"ProxyEnable" = "0"

in de volgende subsleutel van het register:

HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings

met als doel het niveau van beveiliging te verlagen op de getroffen computer.

16. De worm verandert de waarde:

"Start" = "4"

in de volgende subsleutel van het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSvr
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wscsvc
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Messenger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\RemoteRegistry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\TlntSvr

met als doel bepaalde Windows services uit te schakelen, zoals het Security Center, Messenger, Remote Registry en Telnet.

17. De worm verandert de volgende waarde:

"DisableRegistryTools" = "1"

in de volgende subsleutels van het register:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

met als doel de Registry Editor uit te schakelen.

18. De worm verandert de volgende waarde:

"DisableTaskMgr" = "1"

in de volgende subsleutels van het register:

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

met als doel de Windows Task Manager uit te schakelen.

19. De worm probeert het sfc.dll of sfc_os.dll bestand voor Windows 2000 en voor Windows XP te veranderen in %System% en %System%\dllcache. Dit is om de functie bestandbescherming uit te schakelen zodat de worm bestanden kan veranderen in de systeemmap zonder dat de computergebruiker het opmerkt. De worm bewaart het originele bestand sfc.dll (or sfc_os.dll) in de map %System%\Trash\[RANDOM].

Opmerking: %System% is een variabele die verwijst naar de Systeemmap. Ontbreekt deze, dan is dit C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), of C:\Windows\System32 (Windows XP).

20. De worm probeert de bestanden tftp.exe en ftp.exe te patchen in %System% en %System%\dllcache. De worm bewaart het originele bestand in de map %System%\Microsoft\backup.tftp en %System%\Microsoft\backup.ftp.

21. De worm probeert het volgende bestand te patchen met als doel de functie uit te schakelen van half-open connecties:

%System%\drive\tcpip.sys

22. De worm opent een achterdeur op de getroffen computer en maakt verbinding met een IRC server. Dit geeft de indringer op afstand de mogelijkheid om de volgende activiteiten uit te voeren:

• Download en updaten van bestanden
• Scannen van open poorten
• Creëren en beëindigen van processen en bedreigingen

23. De worm verspreidt zichzelf door AOL Instant Messenger.

24. De worm verspreidt zichzelf naar andere computers via het delen van netwerken die slecht zijn beveiligd met zwakke wachtwoorden. De worm verspreidt zich ook door het uitbuiten van de onderstaande kkwetsbaarheden:

Microsoft Windows Workstation Service Remote Buffer Overflow. Deze kwetsbaarheid is beschreven in de nieuwsbrief Microsoft Security Bullettin MS03-049)

Microsoft Windows LSASS Buffer Overrun Vulnerability. Deze kwetsbaarheid is beschreven in de nieuwsbrief Microsoft Security Bullettin MS04-011.

Microsoft Windows DCOM RPC Interface Buffer Overrun. Deze kwetsbaarheid is beschreven in de nieuwsbrief Microsoft Security Bullettin MS03-026.

25. De worm probeert zichzelf daarnaast te verspreiden door MS SQL servers die gebruik maken van slechte wachtwoorden.

Verwijder instructies:
Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec,

klik hier


Handmatig een virus verwijderen
voor Windows 9x, 2000, NT en XP

Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen.
Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid
voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de
configuratie van een eerder moment terug te zetten.

U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de
virusinfectie!
Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de
installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met
een antiviruspakket, zie punt 1.

-. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel]

-. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en
registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

Aanpassen van de registry?

Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten
uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de
virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op
VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Handmatig de registry aanpassen
3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's
af en sluit de pc af.
Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden
overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van
de pc

de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem)
zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de
pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal
dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat
de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in
dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende
toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus
worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk.

3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt.
Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan.
Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op
enter.
-Type daarna "regedit"

Note voor XP-gebruikers
Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet
van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie
cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows

3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen
om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen.
Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in
veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs
helemaal niet meer werkt.

Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te
klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren.

3.D. Aanpassen van het register.
Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel:
- Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting".

Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE
staat.

Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm
welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste
sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de
rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen".

3.E. Sluit vervolgens dit venster.

3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de
normale manier op.

3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update
AV-software of met de bovengenoemde online scanner.

3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw.
Middels de originele installatieprocedure.

Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl
VirusHelpdesk.nl onder stap 2


Link:
Advertentie:

Veilige kortingscodes

Op KortingscodeLab.nl tref je de volgende kortingen en aanbiedingen:

Wilt u ook VirusAlert.nl steunen met een advertentie? Dat kan hier.
Antivirus Pagina Nederland - de startpagina voor virussen, trojans en beveiliging.


© 2001-2019 VirusAlert.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer/Privacy Virusalert is wordt doorontwikkeld door *Online Marketing Bureau - Springstof Marketing

Black Friday Nederland 2018

Wil je ook de beste electronica aanbiedingen tijdens black friday deals 2018? Neem dan een kijkje op blackfridaydeals.nu. Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief zodat je niets misloopt op 23 november 2018!

RSS