VirusAlert.nl logo
  18 februari 2019 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
Naam (type):
Trojan.Syginre (Trojan)
Besturing:
Microsoft Windows
Datum:
6 maart 2007
Risico:
Laag
Bron:
(c) 2007, VirusAlert
Eigenschappen:
Trojan.Syginre is een Trojaans paard dat de beveiliging uitschakelt van de getroffen computer. Het virus probeert de Windows Firewall uit te schakelen en kan bepaalde bestanden verwijderen. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
"verwijder instructie".
© VirusAlert schaal

Innovatie:  9
Besturing:  35
Logistiek:  15
Schade:  15

Schaal:  18/100

Aanduiding: LASTIGGratis Nieuwsbrief!

Herkenning van besmetting:
Het Trojaanse paard arriveert als een malafide bijlage bestand van een spammail of wordt gedownload van een malafide website.

Zodra het Trojaanse paard is geactiveerd, kopieert het zichzelf in als de volgende bestanden op de harde schijf waar de bedreiging voor het eerst is geactiveerd:

• [DRIVE LETTER]\TaskManager.exe
• [DRIVE LETTER]\Rundll32.exe
• [DRIVE LETTER]\CCAPP.exe
• [DRIVE LETTER]\alg.exe
• [DRIVE LETTER]\AluScheduler.exe
• [DRIVE LETTER]\CachemanXP.exe
• [DRIVE LETTER]\lsass.exe
• [DRIVE LETTER]\msdtc.exe
• [DRIVE LETTER]\NPROTECT.exe
• [DRIVE LETTER]\NOPDE.exe
• [DRIVE LETTER]\dllhost.exe
• [DRIVE LETTER]\CCPROXY.exe
• [DRIVE LETTER]\csrss.exe
• [DRIVE LETTER]\MotiveBrowser.exe
• [DRIVE LETTER]\smss.exe
• [DRIVE LETTER]\svchost.exe
• [DRIVE LETTER]\spoolsv.exe
• [DRIVE LETTER]\System Idle Process.exe
• [DRIVE LETTER]\zlclient.exe
• [DRIVE LETTER]\System.exe
• [DRIVE LETTER]\winlogon.exe

Het trojaanse paard kopieert zichzelf vervolgens naar de volgende locaties:

• %Windir%\Services32.exe
• %ProgramFiles%\Aim Triton6.0.exe
• C:\Rundll32.exe
• C:\Me Fucking a 17 Year Old Sexy Bitch VIDEO.exe
• %System%\win32dll.exe
• C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\123 Copy Dvd.exe
• C:\ctfmng.exe
• C:\Autoexec.exe
• C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Readme.exe
• C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Important Information.exe
• C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Virus Scanner.exe
• C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Service Host.exe
• C:\Windows\kdb34894234.exe
• C:\Calculator.exe
• %System%\win32dll.exe
• %Windir%\I HATE THAT BITCH!!!.exe
• C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Myspace Password Cracker.exe
• C:\Progr~1\LimeWire\.NetworkShare\LimewirePRO.exe
• %Windir%\Minesweeper.exe
• C:\Documents and Settings\Owner\Shared\Adobe Global Crack.exe
• A:\Floppy Options.exe


Het Trojaanse paard verandert vervolgens de onderstaande registeringangen met als doel de bedreiging op de achtergrond mee te laten draaien zodra de gebruiker de computer opstart:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"System Idle Process" = "\System Idle Process.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"svchost" = "\svchost.exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"NPROTECT" = "\NPROTECT.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"zlclient" = "\zlclient.exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"spoolsv" = "\spoolsv.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"smss" = "\smss.exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"csrss" = "\csrss.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"AluScheduler" = "\AluScheduler.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"NAV" = "\TaskManager.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\"Services" = "%Windir%\Services.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Zone Labs Client" = "%System%\win32dll.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Windows Update" = "%Windir%\kdb34894234.exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"SysCheck" = "\msdtc.exe"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Winlogon" = "\winlogon.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Win Services" = "%Windir%\Services32.exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"svchost" = "\svchost.exe"

Het Trojaanse paard verandert daarna de volgende registeringangen met als doel bepaalde beveiligingsinstellingen te wijzigen in het office programma Word:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Security\"Level" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Security\"Level" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\"Level" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\"Level" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\13.0\Word\Security\"Level" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\"Level" = "1"

Het Trojaanse paard past tevens de volgende registeringangen aan met als doel de beveiligingsinstellingen te veranderen van Internet Explorer:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoDrives" = "0x1B39"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoClose" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"RestrictRun"
= 1
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoDesktop" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoRun" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoNetworkConnections" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSetTaskbar" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSetFolders" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSMHelp" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSMMyDocs" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"HideClock" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoSaveSettings" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoFind" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"DisableRegistryTools" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoCommonGroups" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoAddPrinter" = "1"

Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringangen met als doel bepaalde beveiligingsinstellingen van het besturingsysteem Windows uit te schakelen:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions\"NoBrowserClose" = "1"

Het Trojaanse paard verandert ook de onderstaande registeringangen met als doel de instellingen van de muis aan te passen:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse\"MouseSpeed" = "0"

Daarna verandert het Trojaanse paard de volgende registeringangen met als doel de instellingen te veranderen van het programma Kazaa:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\LocalContent\"DisableSharing" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\ResultsFilter\"virus_filter" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\ResultsFilter\"bogus_filter" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\ResultsFilter\"firewall_filter" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Kazaa\UserDetails\"AutoConnected" = "1"

Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringangen met als doel de instellingen van het toetsenbord aan te passen:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\"KeyboardDelay" = "9"

Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringangen om te voorkomen dat de NULL session enumeration van de host plaatsvind en om de functie DCOM uit te schakelen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\"restrictanonymous" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole\"EnableDCOM" = "N"

Het Trojaanse paard verandert de volgende registeringang welke de startpagina van Internet Explorer aanpast:

HKEY_USER\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "[http://]www.s[REMOVED]"

Vervolgens verwijdert het Trojaanse paard de hierondergenoemde bestanden:

• C:\*.mov
• C:\*.vob
• C:\*.mp4
• C:\*.jpeg
• C:\*.doc
• C:\*.mp3
• C:\*.jpg
• C:\*.mpeg
• C:\*.avi
• C:\*.pwd
• C:\*.rtf
• C:\*.htm
• C:\*.html
• C:\*.txt
• C:\*.mpg
• C:\*.zip
• C:\*.rar
• C:\*.chm
• C:\*.pdf
• C:\*.xlm
• C:\*.bat
• C:\*.pif
• C:\*.vbs
• C:\Windows\*.*
• C:\Program Files\*.*
• C:\Documents and Settings\*.*
• D:\Documents and Settings\*.*
• A:\*.*

Het Trojaanse paard probeert de volgende mappen te verwijderen:

• C:\Windows
• C:\Program Files
• C:\Documents and Settings
• D:\Documents and Settings

Tenslotte schakelt het Trojaanse paard de beveiliging uit van de Windows Firewall.

Verwijder instructies:
Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec,

klik hier


Handmatig een virus verwijderen
voor Windows 9x, 2000, NT en XP

Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen.
Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid
voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de
configuratie van een eerder moment terug te zetten.

U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de
virusinfectie!
Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de
installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met
een antiviruspakket, zie punt 1.

-. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel]

-. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en
registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

Aanpassen van de registry?

Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten
uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de
virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op
VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Handmatig de registry aanpassen
3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's
af en sluit de pc af.
Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden
overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van
de pc

de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem)
zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de
pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal
dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat
de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in
dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende
toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus
worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk.

3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt.
Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan.
Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op
enter.
-Type daarna "regedit"

Note voor XP-gebruikers
Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet
van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie
cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows

3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen
om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen.
Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in
veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs
helemaal niet meer werkt.

Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te
klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren.

3.D. Aanpassen van het register.
Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel:
- Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting".

Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE
staat.

Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm
welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste
sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de
rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen".

3.E. Sluit vervolgens dit venster.

3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de
normale manier op.

3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update
AV-software of met de bovengenoemde online scanner.

3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw.
Middels de originele installatieprocedure.

Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl
VirusHelpdesk.nl onder stap 2Link:
Advertentie:

Veilige kortingscodes

Op KortingscodeLab.nl tref je de volgende kortingen en aanbiedingen:

Wilt u ook VirusAlert.nl steunen met een advertentie? Dat kan hier.
Antivirus Pagina Nederland - de startpagina voor virussen, trojans en beveiliging.


© 2001-2019 VirusAlert.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer/Privacy Virusalert is wordt doorontwikkeld door *Online Marketing Bureau - Springstof Marketing

Black Friday Nederland 2018

Wil je ook de beste electronica aanbiedingen tijdens black friday deals 2018? Neem dan een kijkje op blackfridaydeals.nu. Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief zodat je niets misloopt op 23 november 2018!

RSS