VirusAlert.nl logo
  15 december 2018 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
Naam (type):
W32.Spybot.AQGF (Internet Worm)
Besturing:
Microsoft Windows
Datum:
4 april 2007
Risico:
Middel
Bron:
(c) 2007, VirusAlert
Eigenschappen:
W32.Spybot.AQGF is een worm die zichzelf verspreidt via mIRC kanalen en via gedeelde netwerken die slecht zijn beveiligd met wachtwoorden. De worm verspreidt zeer snel doordat het diverse Windows kwetsbaarheden uitbuit. De worm opent tevens een achterdeur op de getroffen computer. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
"verwijder instructie".
© VirusAlert schaal

Innovatie:  9
Besturing:  35
Logistiek:  40
Schade:  30

Schaal:  28/100

Aanduiding: GEVAARLIJKGratis Nieuwsbrief!

Herkenning van besmetting:
Zodra de worm is geactiveerd, creëert het de volgende bestanden:

• C:\WINDOWS\system32\[FIVE RANDOM CHARACTERS].exe
• C:\a.bat (detected as Trojan Horse)

Daarna creëert de worm de volgende registeringangen zodat de bedreiging iedere keer wordt uitgevoerd als Windows is gestart:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Microsoftt Windows Update" = "[FIVE RANDOM CHARACTERS].exe"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\"Microsoftt Windows Update" = "[FIVE RANDOM CHARACTERS].exe"
HKEY_USERS\S-1-5-21-854245398-1645522239-682003330-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Microsoftt Windows Update" = "[FIVE RANDOM CHARACTERS].exe"

Vervolgens creëert de worm tevens de volgende registeringangen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\"Default" = ":*:Enabled:Microsoftt Windows Update"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\"Default" = ":*:Enabled:Microsoftt Windows Update"

Daarna verandert de worm de onderstaande lijst registeringangen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\"TransportBindName" = ""
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\"Start" = "4"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\"Start" = "4"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\wscsvc\"Start" = "4"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole\"EnableDCOM" = "N"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole\"EnableRemoteConnect" = "N"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\"restrictanonymous" = "1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\PCT1.0\Server\"Enabled" = "0x00"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\"AutoShareWks" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\"AutoShareServer" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"NameServer" = ""
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"ForwardBroadcasts" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"IPEnableRouter" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"Domain" = ""
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"SearchList" = ""
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"UseDomainNameDevolution" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"EnableICMPRedirect" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DeadGWDetectDefault" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DontAddDefaultGatewayDefault" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"EnableSecurityFilters" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"AllowUnqualifiedQuery" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"PrioritizeRecordData" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TCP1320Opts" = "3"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"KeepAliveTime" = "23280"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"BcastQueryTimeout" = "0x000002ee"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"BcastNameQueryCount" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"CacheTimeout" = "0x0000ea60"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"Size/Small/Medium/Large" = "3"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"LargeBufferSize" = "1000"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"SynAckProtect" = "2"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"PerformRouterDiscovery" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"EnablePMTUBHDetect" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"FastSendDatagramThreshold " = "400"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"StandardAddressLength " = "18"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DefaultReceiveWindow " = "4000"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DefaultSendWindow" = "4000"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"BufferMultiplier" = "200"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"PriorityBoost" = "2"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"IrpStackSize" = "4"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"IgnorePushBitOnReceives" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DisableAddressSharing" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"AllowUserRawAccess" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DisableRawSecurity" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DynamicBacklogGrowthDelta" = "32"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"FastCopyReceiveThreshold" = "400"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"LargeBufferListDepth" = "0x0000000a"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"MaxActiveTransmitFileCount" = "2"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"MaxFastTransmit" = "40"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"OverheadChargeGranularity" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"SmallBufferListDepth" = "20"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"SmallerBufferSize" = "80"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TransmitWorker" = "20"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DNSQueryTimeouts" ="hex(7):31,00,00,00,32,00,00,00,32,00,00,00,34,00,00,00,38,00,00,00,30,00,00,00,00,00"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DefaultRegistrationTTL" = "14"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DisableReplaceAddressesInConflicts" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DisableReverseAddressRegistrations" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"UpdateSecurityLevel " = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DisjointNameSpace" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"QueryIpMatching" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"NoNameReleaseOnDemand" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"EnableDeadGWDetect" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"EnableFastRouteLookup" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"MaxFreeTcbs" = "0x000007d0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"MaxHashTableSize" = "800"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"SackOpts" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"Tcp1323Opts" = "3"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TcpMaxDupAcks" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TcpRecvSegmentSize" = "585"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TcpSendSegmentSize" = "585"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TcpWindowSize" = "0x0007d200"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"DefaultTTL" = "30"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TcpMaxHalfOpen" = "0x0000004b"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TcpMaxHalfOpenRetried" = "50"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"TcpTimedWaitDelay" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"MaxNormLookupMemory" = "0x00030d40"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"FFPControlFlags" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"FFPFastForwardingCacheSize" = "0x00030d40"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"MaxForwardBufferMemory" = "0x00019df7"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"MaxFreeTWTcbs" = "0x000007d0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"GlobalMaxTcpWindowSize" = "0x0007d200"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"EnablePMTUDiscovery" = "1"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\"ForwardBufferMemory" = "0x00019df7"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\"MaxConnectionsPer1_0Server" = "50"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\"MaxConnectionsPerServer" = "50"

Wanneer er het bestand a.bat draait, probeert de worm de volgende services stop te zetten, mits deze actief draaien op de getroffen computer:

• Security Center
• IPSEC Policy Agent
• kavsvc
• McAfeeFramework
• inoRT
• NOD32krn
• PolicyAgent
• navapsvc
• NSCService
• SAVScan
• Symantec Core LC
• ccEvtMgr
• ccISPwdSvc
• SNDSrvc
• ccProxy
• ccSetMgr
• SPBBCSvc
• ntrtscan
• OfcPfwSvc
• tmlisten
• ISSVC
• SNDSrvc
• SWEEPSRV.SYS
• FSDFWD
• BackWeb Plug-in - 7681197
• FSMA
• McShield
• winvnc4

De worm maakt vervolgens verbinding met het volgende IRC kanaal op de TCP poort 6379:

j4m4l.l4m3r.biz

Een aanvaller kan vervolgens op afstand de hieronder genoemde activiteiten uitvoeren op de getroffen machine:

• Kopiëren of verwijderen van bestanden
• Bestanden aanbieden of downloaden
• Stelen van CD sleutels van verschillende spellen
• Kan toetsaanslagen en webcam beelden bewaren
• Kan de status laten zien van de pc
• Kan IP adres tonen
• Kan netwerkpoorten scannen op zoek naar kwetsbare computers
• Scannen van kwetsbaarheden
• Starten van een FTP en TFTP
• Kan de browser Internet Explorer starten
• Kan processen beëindigen
• Kan andere wormen stopzetten
• Kan services die aan beveiliging gerelateerd zijn stopzetten
• Kan lijsten maken van lopende processen
• Kan een netwerksnuffelaar inzetten

De worm verspreidt zichzelf door het delen van netwerken die slecht zijn beveiligd door gebruik van zwakke wachtwoorden. De worm buit de hieronder genoemde kwetsbaarheden uit:

• Microsoft Windows Server Service Remote Buffer Overflow (BID 19409)
• Microsoft Windows LSASS Buffer Overrun (BID 10108)
• Symantec Client Security and Symantec AntiVirus Elevation of Privilege (BID 18107)
• Microsoft ASN.1 Library Multiple Stack-Based Buffer Overflow (BID 9743)

Verwijder instructies:
Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec,

klik hier


Handmatig een virus verwijderen
voor Windows 9x, 2000, NT en XP

Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen.
Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid
voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de
configuratie van een eerder moment terug te zetten.

U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de
virusinfectie!
Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de
installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met
een antiviruspakket, zie punt 1.

-. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel]

-. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en
registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

Aanpassen van de registry?

Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten
uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de
virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op
VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Handmatig de registry aanpassen
3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's
af en sluit de pc af.
Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden
overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van
de pc

de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem)
zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de
pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal
dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat
de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in
dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende
toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus
worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk.

3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt.
Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan.
Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op
enter.
-Type daarna "regedit"

Note voor XP-gebruikers
Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet
van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie
cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows

3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen
om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen.
Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in
veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs
helemaal niet meer werkt.

Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te
klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren.

3.D. Aanpassen van het register.
Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel:
- Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting".

Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE
staat.

Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm
welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste
sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de
rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen".

3.E. Sluit vervolgens dit venster.

3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de
normale manier op.

3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update
AV-software of met de bovengenoemde online scanner.

3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw.
Middels de originele installatieprocedure.

Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl
VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Link:
Advertentie:

Veilige kortingscodes

Op KortingscodeLab.nl tref je de volgende kortingen en aanbiedingen:

Wilt u ook VirusAlert.nl steunen met een advertentie? Dat kan hier.
Antivirus Pagina Nederland - de startpagina voor virussen, trojans en beveiliging.


© 2001-2018 VirusAlert.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer/Privacy Virusalert is wordt doorontwikkeld door *Online Marketing Bureau - Springstof Marketing

Black Friday Nederland 2018

Wil je ook de beste electronica aanbiedingen tijdens black friday deals 2018? Neem dan een kijkje op blackfridaydeals.nu. Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief zodat je niets misloopt op 23 november 2018!

RSS