VirusAlert.nl logo
  24 februari 2019 Blog | Virusscanner vergelijken | nieuwsbrieven | alerts | links | faqs | partners | adverteren | contact
Naam (type):
W32. Vispat.C (Internet Worm)
Besturing:
Microsoft Windows
Datum:
26 augustus 2007
Risico:
Middel
Bron:
(c) 2007, VirusAlert
Aliassen:
W32/Domamo@mm [McAfee], Email-Worm.Win32.Brizol.a [Kaspersky], Email-Worm.Win32.Brizol.a [F-Secure]
Eigenschappen:
W32.Vispat.C@mm is een massa’s mail versturende worm die emailadressen verzamelt van de getroffen computer. De worm verlaagt het niveau van beveiliging en verandert de homepagina van Internet Explorer. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
"verwijder instructie".
© VirusAlert schaal

Innovatie:  9
Besturing:  35
Logistiek:  35
Schade:  35

Schaal:  28/100

Aanduiding: GEVAARLIJKGratis Nieuwsbrief!

Herkenning van besmetting:
Zodra de worm is geactiveerd, creëert het de volgende bestanden:

• %UserProfile%\Application Data\Microsoft\Address Book\[USER NAME].wab

• %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\Folders.dbx

• %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\Inbox.dbx

• %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\Offline.dbx

• %System%\officeparam.dll
• %System%\scansvc\trust\documenti_personali.exe
• %System%\windowslite.pbk
• %SystemDrive%\documenti.zip

De worm creëert de volgende registeringang, zodat de worm tegelijkertijd opstart met het Windows besturingssysteem:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"documenti_personali.exe" = "%System%\scansvc\trust\documenti_personali.exe"

De worm modificeert de volgende registeringang, welke de homepagina aanpast van Internet Explorer:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\"Start Page" = "[http://]www.katasearch.com"

Vervolgens creëert de worm de volgende registeringang onder de volgende subsleutel:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains

Opmerking: Deze subsleutels voegen de volgende websites toe aan de zone Betrouwbare Zones van Internet Explorer:

• [http://]foto-personali.name
• [http://]katasearch.com
• [http://]tuttoavolonta.com


De worm past tevens de volgende register ingangen aan, welke als effect hebben dat het niveau van beveiliging wordt verlaagd voor met name de betrouwbare zones voor Internet Explorer:

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"MinLevel" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"RecommendedLevel" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1001" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1004" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1200" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1201" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1400" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1402" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1405" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1406" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1407" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1609" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1800" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2\"1803" = "0"


De worm past vervolgens de volgende registeringangen aan, met als doel de besmetting te verbergen. Om dit te bereiken worden de opties om bestanden te bekijken aangepast.

• HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"Hidden" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"SuperHidden" = "0"

De worm creëert de volgende register subsleutels welke een map bevat met de naam Immagini onder de hoofdmap My Computer:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{16C7013F-912E-42ac-AA8E-A10A180DFF51}

Opmerking: Zodra de hierboven genoemde map is geopend, zal Internet Explorer het programma uitvoeren en de volgende URL gaan inladen:

[http://]foto-personali.name

De worm kan tevens snelkoppelingen maken naar een van de volgende links:

• %UserProfile%\Desktop\Foto Personali.lnk
• %UserProfile%\Desktop\Microsoft IE Link.lnk
• %UserProfile%\Start Menu\Foto Personali.lnk

Opmerking: Deze links verwijzen naar een van de websites die de worm heeft toegevoegd aan de betrouwbare zone van Internet Explorer.

De worm creëert daarna de volgende registeringangen, welke nieuwe e-mailaccounts maken voor Outlook Express:

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"SpellDontIgnoreDBCS" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"MSIMN" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"StoreMigratedV5" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"ConvertedToDBX" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Settings Upgraded" = "7"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Running" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\"Store Root" = "%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Microsoft\Outlook Express\"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Welcome Message" = "0"

HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Accounts Checked" = "00 00 00 00"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Safe Attachments" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Mail\"Secure Safe Attachments" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Identities\{43AECEA6-69DE-474B-AC86-21D837FC310A}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\News\"Accounts Checked" = "00 00 00 00"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts\"ConnectionSettingsMigrated" = "1"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\Wab File Name\"(Default)" = "%UserProfile%\Application Data\Microsoft\Address Book\[USER NAME].wab"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\"OlkContactRefresh" = "0"

• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\WAB4\"OlkFolderRefresh" = "0"


De worm scant vervolgens het adressenboek van Windows en mailt daarna het virus naar alle aanwezige contacten. Het bericht heeft de volgende eigenschappen:

Onderwerp:
Guarda che stai rompendo !

Tekstbericht:
Non capisco perch
continui a mandarmi certe cose

controlla il contenuto della fattura in allegato e se non ti dovessere essere troppo chiaro ti consiglio vivamente di scaricare l'intera documentazione che ti riguarda sul sito di amministrazione.

spero che non si ripetano errori come questo

saluti

Opmerking: Dit bericht bevat een link naar de website [http://]www.sicure-mail.com/download/lista_doc[REMOVED]

Bijlage:
documenti.zip


Verwijder instructies:
Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec,

klik hier


Handmatig een virus verwijderen
voor Windows 9x, 2000, NT en XP

Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen.
Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid
voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de
configuratie van een eerder moment terug te zetten.

U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de
virusinfectie!
Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de
installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met
een antiviruspakket, zie punt 1.

-. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel]

-. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en
registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

Aanpassen van de registry?

Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten
uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de
virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op
VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Handmatig de registry aanpassen
3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's
af en sluit de pc af.
Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden
overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van
de pc

de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem)
zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de
pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal
dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat
de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in
dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende
toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus
worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk.

3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt.
Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan.
Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op
enter.
-Type daarna "regedit"

Note voor XP-gebruikers
Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet
van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie
cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows

3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen
om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen.
Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in
veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs
helemaal niet meer werkt.

Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te
klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren.

3.D. Aanpassen van het register.
Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel:
- Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting".

Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE
staat.

Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm
welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste
sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de
rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen".

3.E. Sluit vervolgens dit venster.

3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de
normale manier op.

3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update
AV-software of met de bovengenoemde online scanner.

3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw.
Middels de originele installatieprocedure.

Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl
VirusHelpdesk.nl onder stap 2Link:
Advertentie:

Veilige kortingscodes

Op KortingscodeLab.nl tref je de volgende kortingen en aanbiedingen:

Wilt u ook VirusAlert.nl steunen met een advertentie? Dat kan hier.
Antivirus Pagina Nederland - de startpagina voor virussen, trojans en beveiliging.


© 2001-2019 VirusAlert.nl. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer/Privacy Virusalert is wordt doorontwikkeld door *Online Marketing Bureau - Springstof Marketing

Black Friday Nederland 2018

Wil je ook de beste electronica aanbiedingen tijdens black friday deals 2018? Neem dan een kijkje op blackfridaydeals.nu. Schrijf je vast in voor de nieuwsbrief zodat je niets misloopt op 23 november 2018!

RSS