Aandacht hackers verschuift naar Linux.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Onderzoek van het Britse ICT-beveiligingsbedrijf Mi2g heeft aangetoond dat de interesse van hackers meer en meer overgaat naar Linux-systemen.

Het populaire Linux, een vrij beschikbaar besturingssysteem gefundeerd op Unix, komt steeds meer in opmars. Het is daarom logisch dat meer hackers zich hier voor gaan interesseren. Mi2g meldt over de eerste helft van dit jaar 7.630 aanvallen op Linux-systemen. Een kleine 2000 meer dan in geheel 2001.

Ook al zien veel bedrijven Linux als een veilig platform, Mi2g concludeert wel dat het meestal geruime tijd duurt voordat een patch tegen een linux-exploit is geschreven. Dit komt doordat het systeem vrij beschikbaar is en er niet één partij voor verantwoordelijk is.
Microsoft heeft gemiddeld meer exploites op te lossen, maar zij komen daarentegen sneller met de benodigde oplossingen. Het aantallen aanvallen op Windows-systemen bedroeg in de eerste helft van vorig jaar 11.828 en is nu slechts 9.404.