Aantal SPAM-berichten bereikt recordniveau

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

SPAM-druk in September 2006 op recordhoogte van 84,1 %

De door
CleanPort
gemeten totale SPAM-druk (het gemiddelde percentage van alle ontvangen e-mail dat SPAM is) is in de maand September 2006 verder toegenomen naar de recordhoogte van 84,1 %. Naar verwachting zal het huidige groeitempo van de hoeveelheid SPAM er toe leiden dat eind 2007 de grens van 90 % SPAM-druk wordt bereikt.

Verantwoordelijk voor de toename van SPAM zijn met name Aziatische landen als China en Taiwan, maar ook de hoeveelheid SPAM uit oost Europa neemt nog steeds toe. SPAM kan variëren van relatief onschuldige reclameboodschappen tot phishing, waarbij via een mail bedrijven en consumenten om inlogcodes en andere zeer vertrouwelijke gegevens wordt gevraagd. Met deze gegevens kunnen criminelen bankrekeningen plunderen of betalingen verrichten. Omdat de mail wordt opgemaakt in de huisstijl van bijvoorbeeld de bank waarmee men een relatie heeft, is deze vaak nauwelijks van echt te onderscheiden.

Er zijn bedrijven die zo’n grote hoeveelheid SPAM ontvangen dat de gehele bedrijfsvoering in gevaar komt. Hierbij zijn gevallen bekend van bedrijven die meer dan 10.000 SPAM-berichten per werknemer per dag ontvangen.

De laatste trend is om SPAM te versleutelen in een afbeelding (bijvoorbeeld een .jpg of .gif). Omdat traditionele scanners deze afbeeldingen niet kunnen scannen, kunnen deze e-mails ongehinderd SPAM filters passeren.
CleanPort
werkt met een nieuwe technologie waarbij de plaatjes worden omgezet, om alsnog volledig gescand te kunnen worden.

meer informatie:
CleanPort