Anti-spam consortium neemt maatregelen tegen botnets

  • Bron (c) 2008, VirusAlert

Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG), een grote antispam-organisatie, heeft nieuwe richtlijnen opgesteld waarmee isp’s spammende botnets een halt toe moeten roepen.

De nieuwe richtlijnen, die afgelopen week zijn opgesteld tijdens een vergadering in Duitsland, hebben vooral betrekking op e-mail die geforward wordt en die afkomstig is van dynamische ip-adressen. Op dit moment trachten veel internetproviders om spam te blokkeren door e-mails te weigeren wanneer er buitensporig veel e-mails van een bepaald adres afkomstig zijn. Veel mensen laten echter verschillende e-mailadressen naar elkaar doorverwijzen, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de verkeerde mails geblokkeerd worden.

Scheiding
Volgens Richard D.G. Cox, CIO van anti-spam organisatie Spamhaus, kan dit voorkomen worden door een scheiding aan te brengen tussen de servers die e-mail ontvangen en servers die e-mail forwarden. Op die manier kunnen internetproviders spam al uit de e-mail vissen voordat deze geforward worden, hetgeen ook nog eens onnodig internetverkeer voorkomt. Dit zorgt er volgens Cox ook meteen voor dat e-mail die afkomstig is van forward-servers, automatisch als legitiem kan worden gezien.

Iedereen profiteert
Hoewel de maatregelen volgens de CIO binnen handbereik zijn, zijn er slechts een paar internetproviders die deze maatregelen nemen: “Zonde, want dit is iets dat een grote aanpak behoeft. Wanneer iedereen hier aan meewerkt, hebben we daar allemaal profeit van.” De tweede suggestie die afkomstig is van MAAWG, heeft betrekking op pc’s die geïnfecteerd zijn met kwaadaardige software en om die reden grote hoeveelheden spam uitsturen.