© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 10
 • Schade: 15
 • Schaal: 17
 • Aanduiding: lastig

Backdoor.Darkmoon

 • Type trojan
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2005, VirusAlert
 • Preventie Zodra Backdoor.Darkmoon is geactiveerd, gebeurt het volgende: 1. Creëert de volgende bestanden: • %System%\Yxgunlzu.d1l • %System%\drivers\Yxgunlzu.sys • %Windir%\@@@\___.exe • %Windir%\@@@\mydll.exe • %Windir%\@@@\win32.exe • %Windir%\win32log.dat • %Temp%\~MS[RANDOM CHARACTERS].doc • %Temp%\~$~MS[RANDOM CHARACTERS].doc Opmerking: • %System% is een variabele die verwijst naar de systeemmap. Ontbreekt deze dan is dit C:\Windows\System (Windows 95/98/Me), C:\Winnt\System32 (Windows NT/2000), of C:\Windows\System32 (Windows XP). • %Windir% is een variabele die verwijst naar de Windows installatiemap. Ontbreek deze dan is dit C:\Windows (Windows 95/98/Me/XP) of C:\Winnt (Windows NT/2000). • %Temp% is een variabele die verijst naar de tijdelijke map van Windows. Ontbreekt deze dan is dit C:\Windows\TEMP (Windows 95/98/Me/XP) of C:\WINNT\Temp (Windows NT/2000). 2. Creëert de volgende map: %Windir%\@@@\plugins 3. Voegt de waarde: "Microsoft" = "%Windir%\@@@\win32.exe" toe aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run zodat het risico van de Trojan elke keer aanwezig is als Windows start. 4. Voegt de waarde: "ServiceDll" = "%System%\Yxgunlzu.d1l" toe aan de subsleutel van het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmserver\Parameters zodat het risico van de Trojan elke keer aanwezig is als Windows start. 5. Creëert de volgende subsleutels: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Yxgunlzu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\Root\LEGACY_YXGUNLZU 6. Injecteert %System%\Yxgunlzu.d1l in het proces van i.explore.exe . 7. Start %System%\drivers\Yxgunlzu.sys als een rookgordijn. Het verbergt ‘strings’ die de naam "Yxgunlzu" bevat op de getroffen computer. 8. Bewaart titels van Windows en bewaart toetsaanslagen. Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in het volgende bestand: %Windir%\@@@\[DATE].txt 9. Opent een achterdeur op de TCP poort 6868 en 7777 . Wacht voor verdere instructies op de indringer op afstand. 10. Staat de indringer op afstand toe om de volgende activiteiten uit te voeren: • Steelt informatie over het systeem • Steelt informatie over het netwerk. • Downloaden, uploaden, en bestanden uitvoeren. • Opent en sluit de CD drive. • Verstuurt e-mail. • Heeft toegang tot CMD.exe of command.com 11. Probeert het volgende bestand te openen, %Temp%\~MS[RANDOM CHARACTERS].doc.
 • Verwijderinstructie TIP - Twijfels bij een bepaald bestand? Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Ook klik hier Of laat een verdacht bestand analyseren door KasperskyLab Benelux. Deze service is gratis en Nederlandstalig! klik hier Kaspersky biedt een gratis 30 dagen proefversie van haar Nederlandstalige pakket, deze kun je hier downloaden. TIP ? Controleer uw systeem af en toe met een antiviruspakket van een andere fabrikant. Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. 1. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatie-procedure. 1b. Indien Windows niet meer naar behoren functioneert. Start uw systeem dan op via een orginele opstartdiskette. Ga vervolgens naar stap 1. 2. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig.

Backdoor.Darkmoon is een Trojan die een achterdeur opent op de getroffen computer en capaciteiten bezit om toetsaanslagen op te slaan. De geïnstalleerde ‘keylogger’ kan gebruikersnamen, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie opvangen. De Trojan maakt daarbij gebruik van de TCP poorten 6868 en 7777. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje “verwijder instructies”.