Bedrijven beveiligen computers onvoldoende

  • Bron (c) 2008, VirusAlert

Bedrijven doen volgens staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken onvoldoende aan computerbeveiliging. Uit cijfers van Digibarometer, een website waar bedrijven kunnen nagaan of ze goed beveiligd zijn, blijkt dat 10 tot 15 procent geen virusscanner of firewall draait.

Meer dan 20 procent van de bedrijven heeft geen spam filter om ongewenste e-mail te weren. Heemskerk noemde dit „zorgwekkend”. Van de onderzochte bedrijven heeft 25 procent daadwerkelijk te maken gehad met virussen en spyware.
„Ook blijkt dat er vaak geen goede huisregels of formele afspraken zijn over zaken als wachtwoorden en beveiliging”, aldus Heemskerk. „Er is dus nog het nodige te verbeteren.” De PvdA-er kondigde aan, dat hij in het kader van de campagne Digibewust gaat bekijken hoe hij sectoren een handje kan helpen. Vier op de vijf bedrijven denken dat hun digitale veiligheid op orde is, zo blijkt uit de Digibarometertest. Deze test is door 5000 bedrijven ingevuld. Vijftig bedrijven die slecht hebben gescoord, krijgen de mogelijkheid hun digitale beleid te laten doorlichten door een ict-adviseur. Deze test is te vinden op de website van Digibarometer die via onderstaande link is te bereiken.