Belangrijke updates beschikbaar voor Windows.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Microsoft heeft een aantal belangrijke updates uitgebracht, het gaat om security patches behorend bij de versie Windows 98 tot en met Windows 2000.

De patches moeten de mogelijkheid tegengaan dat een buffer overflow kan worden gebruikt om de shellfunctie te overbelasten. In bepaalde gevallen zou deze mogelijkheid zelfs vanuit een verborgen script kunnen worden aangeroepen. Dit script zou in websites of in emailberichten verborgen kunnen zitten.

Meer informatie over deze patch vindt u op onderstaand Microsoft Technet adres. U kunt de patch ook binnenhalen via de windows-update functie. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie.