Bewaarplicht van elektronische gegevens door eerste kamer van tafel geveegd.
  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Hans Franken, hoogleraar recht en informatica aan de Universiteit Leiden heeft gisteren tijdens een debat in de Eerste Kamer over de bewaarplicht van elektronische gegevens minister Piet Hein Donner het vuur na aan de schenen gelegd. Namens de hele Eerste Kamer gaf het Kamerlid te kennen zich zorgen te maken over inbreuk op de privacy. Maar ook plaatste hij kantekeningen bij de kosten en effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. “Diverse ondernemingen zullen aan de financiële gevolgen van de bewaarplicht ten onder gaan. De Nederlandse access providers moeten naar schatting rond de vijftig gigabyte per seconde opslaan om aan de plannen te voldoen”, aldus Franken.

Donner beweerde dat de privacy niet ‘ernstig’ wordt geschonden. Alleen verkeersgegevens worden opgeslagen en geen inhoudelijke data. Dit blijkt een kwestie te zijn van interpretatie. Volgens Franken zouden internetadressen en gebelde nummers een ‘vrij volledig’ beeld van iemands leven kunnen geven. Donner zei te hopen na Europees overleg een beter weerwoord te kunnen leveren, maar moest in de Kamer toegeven dat de bewaarplicht ‘misschien niet doenlijk is’. De minister moest dan ook beloven dat Nederland zich in Europees verband voorlopig nog nergens op vastlegt.

Het vastleggen van de gegevens ‘is net zo bizar als iedereen te verplichten een zuurstofmasker te dragen en de uitgeademde lucht van iedereen op te vangen en te analyseren,” aldus Franken, hoogleraar recht en informatica aan de Universiteit Leiden. Dat de bewaarplicht in de huidige vorm de Eerste Kamer zal kunnen passeren lijkt erg onwaarschijnlijk.