buma stemra (strafbaar feit) hoax 2

>Geachte meneer, mevrouw,
>
>Het is ons bekend dat u films die autheursrechtelijk beschermd zijn, middels het internet download en verspreid.
>
>De bestrijding door de Stichting BREIN van inbreukmakende activiteiten via internet vindt plaats binnen het kader van het internationale
>handhavingsprogramma van de MPA, de IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) en de RIAA (Recording Industry Association of America).
>
>Ik sommeer u dan ook onmiddellijk het zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbenden vervaardigen en verspreiden van de films te staken en gestaakt te houden.
>
>Wij behouden ons onverkort het recht voor civiel- en/of strafrechtelijke maatregelen tegen u te nemen.
>
>Hoogachtend,
>
>Mr. J.M. Havongen
>Juridische zaken Stichting BREIN
>tel: +31 (0)23 799 7870

Deze lijkt sterk op versie 1

<A CLASS="txt_list" HREF="http://www.nepwaarschuwing.nl/?show=hoax&id=163" TARGET="_BLANK">klik hier</A>