buma stemra (strafbaar feit) hoax

Buma.Stemra
Postbus 3080
2130 KB Hoofddorp

Hoofddorp 11 augustus 2003

Geachte heer ……………,

Via dit bericht willen wij u erop wijzen dat u een strafbaar feit heeft begaan. Wij hebben over een tijdsbestek van 3 maanden uw internetverkeer

gefilterd, om na te gaan of er geen illegale muziekbestanden worden gedownload.

Dit doen wij middels een steekproef onder alle internet gebruikers in Nederland in opdracht van Stichting Brein. Helaas hebben wij bij u geconstateerd dat u in deze periode meer dan 250 zogenaamde MP3 bestanden heeft gedownload. Over deze muziekbestanden zijn geen auteursrechten betaald. Deze zullen alsnog bij u verhaald worden.

Binnenkort zal een medewerker van ons bij u langs komen om over een schikking te praten. Gaat u niet met deze schikking akkoord dan zijn wij

genoodzaakt om uw zaak over te dragen aan Team Opsporing Piraterij van de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische
Controledienst).

Een kopie van deze brief zal per post naar u worden toegezonden.

Hoogachtend,

Ing. P. Janzen
Afd. Internetverkeer Buma.Stemra

<B>Motivatie:</B>

De redactie van NepWaarschuwing.nl heeft navraag gedaan bij Buma Stemra. De reactie luidt:

… over de brief van Ing. P. Janzen namens de afdeling Internetverkeer Buma/Stemra laat ik u weten dat de brief niet door Buma/Stemra is verzonden. Genoemde Janzen werkt niet bij Buma/Stemra en de genoemde afdeling bestaat niet.

Daarnaast is het zo dat Buma/Stemra geen opsporingsactiviteiten meer verricht. De civielrechtelijke zaken, het beleid en de coordinatie van inzake muziekcriminaliteit wordt gedaan door de Stichting BREIN. De strafrechtelijke zaken worden sinds 1 januari van dit jaar gedaan door de FIOD-ECD….