ComputerVeilig lanceert website voor veilig pc-gebruik particulieren

  • Bron (c) 2004, VirusAlert

Vanaf vandaag is er een nieuwe, unieke website die de particuliere pc-gebruiker helpt zijn of haar eigen pc te vrijwaren van ongewenste zaken als hackers, spam, spyware en virussen.

De site www.computerveilig.nl informeert de bezoeker in eenvoudige termen en op overzichtelijke wijze over deze bedreigingen en presenteert tips over hoe deze het hoofd te bieden.

Uniek: juist gericht op de gebruiker thuis
Waar veel niet of nauwelijks technisch onderlegde computergebruikers thuis nog altijd met de handen in het haar zitten of hulp van derden inroepen, heeft ComputerVeilig zich ten doel gesteld juist deze grote groep van pc-gebruikers te helpen zelfstandig externe bedreigingen voor de pc het hoofd te bieden. De meeste initiatieven op het gebied van pc-beveiliging richten zich op IT-professionals of pc-gebruikers met een behoorlijke technische bagage.

Over de website
Op www.computerveilig.nl vindt de bezoeker in toegankelijke taal uitleg over de verschillende vormen van bedreigingen en het hoe en waarom van spam, spyware, hackers en virussen. De doelstelling is om de particuliere pc-gebruiker een beter begrip te geven van de aard van de bedreigingen, zodat men zichzelf er beter tegen kan wapenen. De website geeft tips en handreikingen over hoe dit te doen en presenteert links naar externe bronnen die de bezoeker daarbij verder van dienst kunnen zijn.

Over ComputerVeilig: website en CD-ROM
ComputerVeilig is ontstaan uit de constatering van de initiatiefnemers E-formation en VirusAlert dat er op het gebied van pc-beveiliging weinig tot geen ondersteuning is voor niet-technisch onderlegde pc-gebruikers. ComputerVeilig heeft dan ook als doel de particuliere gebruiker actief te begeleiden in de bescherming van zijn of haar pc tegen bedreigingen van buitenaf, zoals hackers en spam. Het initiatief omvat naast de heden gelanceerde, vooral informatieve, website www.computerveilig.nl tevens een CD-ROM. Deze in oktober te lanceren CD-ROM gaat een stap verder en zal de gebruiker in de gelegenheid stellen zich direct te wapenen tegen virussen en spyware. Meer informatie hierover verschijnt in oktober.

Over de initiatiefnemers
E-formation helpt bedrijven om de beschikbare kantoorsoftware effectiever en efficiënter in te zetten in het dagelijkse werk. E-formation traint en ondersteunt zakelijke gebruikers van de pc om de eigen (individuele) werkzaamheden sneller en beter te kunnen uitvoeren met behulp van de beschikbare functionaliteit.