Credit-card fraude hoax

Credit-card fraude : gevaar!

Er is een nieuw systeem van credit-card fraudeurs ontdekt dat als volgt werkt:

U wordt opgebeld door een persoon " namens uw credit-card company " en die zegt dat er ongebruikelijke transacties op uw rekening plaatsvinden. Zij willen uw credit-card nummer verifiëren, en noemen dit nummer, en dat blijkt te kloppen.

Dan vragen zij u op de achterzijde van uw credit-card te kijken, waar zich een klein nummer van drie cijfers bevindt, met het verzoek dat
nummer ter controle even te zeggen. DOE DAT NIET!! Dat nummer is juist bedoeld om diverse vormen van fraudes te voorkomen!

Als u op uw telefoon kunt zien door welk nummer u gebeld bent, schrijf het dan op. Of anders, vraag het telefoonnummer van degene die u belt
met het excuus dat u later terug zult bellen. Het is gewenst dat u onmiddellijk de politie verwittigt alsmede de credit-card company en/of
uw bank.

De autoriteiten maken zich uiteraard zorgen en vermoeden dat dit verschijnsel zich reeds in diverse landen voordoet. Het is geraden
andere personen te waarschuwen.