Cybercriminaliteit kost VS 67 miljard dollar

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Virussen, spyware, computerdiefstal en andere computergerelateerde misdrijven kosten Amerikaanse bedrijven handenvol geld. De FBI schat de jaarlijkse kosten voor de Amerikaanse economie op 67 miljard dollar.

De Amerikaanse politiedienst FBI (Federal Bureau of Investigation) onderzocht de schade die Amerikaanse bedrijven lijden door internet- en computercriminaliteit. Van de 2.066 ondervraagde bedrijven meldde 64 procent de afgelopen 12 maanden financiële verliezen te hebben geleden door allerlei vormen van cybercriminaliteit.

De gemiddelde kosten per bedrijf bedroegen meer dan 24.000 dollar, of 32 miljoen dollar voor alle ondervraagde ondernemingen. Door deze resultaten toe te passen op de totale Amerikaanse economie, komt de FBI aan het imposante bedrag van 67,2 miljard dollar (55 miljard euro).

Lees verder op ZDnet