Derde pleister voor hetzelfde Internet Explorer-lek

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Microsoft heeft tijdens de maandelijkse patchdag een nieuwe pleister voor Internet Explorer gepubliceerd. De eerste versie hiervan werd op Patch Tuesday van augustus al vrijgegeven, maar veroorzaakte dermate veel problemen, dat Microsoft een tussentijdse reparatiegereedschap vrijgaf. Ook die loste het probleem niet op en onder het motto ‘driemaal is scheepsrecht’ werd deze week dus een derde poging gedaan om de Internet Explorer-fout te herstellen zonder extra problemen te veroorzaken. ‘Cumulative Security Update 918899 for Internet Explorer’ moet nu zowel het lek in de browser herstellen als de door alle door vorige versies van de patch geïntroduceerde problemen uit de wereld helpen. De patch komt overigens niet voor in Microsofts September Patch Release. Naast de beruchte IE-pleisterproblemen werden dinsdag ook twee minder ernstige lekken in Windows XP opgelost. Ook Office kreeg de nodige zorgen toegediend met een kritieke patch die een lek in Publisher moet dichten.