e-mail gebruik is bedrijfskritischer dan ooit

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Zowel voor interne communicatie als voor informatie uitwisseling extern, heeft e-mail de laatste 3 jaar de sterkste groei in gebruik doorgemaakt van alle communicatiemiddelen. Dit blijkt uit de ICT Productivity Monitor van Heliview. Een uitgebreid onderzoek onder ICT -en lijnmanagement in het kader van de Studiedag E-mail management die op woensdag 15 maart in Zeist zal plaatsvinden.

Ten behoeve van interne communicatie geeft 52% van de onderzochte managers aan dat de organisatie veel meer gebruik maakt van e-mail dan 3 jaar geleden. Slechts bij 12% van de organisaties is het gebruik gelijk gebleven. Vooral het gebruik van de vaste telefoon of persoonlijke afspraken of contact is dalende bij veel organisaties. De communicatie intern is het meest intensief tussen de afdelingen marketing en verkoop en tussen P&O afdelingen en financiële administraties. Opvallend is de lage mate van informatie uitwisseling tussen ICT afdelingen en marketing. Op een 1-5 schaal van nooit tot zeer vaak, scoren deze afdelingen slechts een 2,7. De communicatie tussen ICT-ers en inkopers of administratieve medewerkers is vele malen intensiever met scores van 3,4 en 3,7.

Ook voor communicatie met klanten, leveranciers of andere externen, is het gebruik van e-mail de laatste jaren sterk toegenomen, evenals het gebruik van mobiele telefonie. Slechts 1% van de organisaties geeft aan dat e-mail als communicatiemiddel minder wordt gebruikt dan 3 jaar geleden. Dit terwijl bij 1 op de 7 organisaties de vaste telefoon minder wordt gebruikt. Vooral op het gebied van externe communicatie is nog veel terrein te winnen. Ter illustratie: 40% van alle inkooporders, facturen en orderbevestigingen verloopt momenteel via e-mail. Als belangrijkste doelstelling geeft 38% van de onderzochte managers dan ook aan te willen streven naar een verdere digitalisering van de informatie uitwisseling’.

Op de Studiedag E-mail management komen naast toepassingen en cases, ook e-mail infrastructuren aan de orde. Op dit moment heeft 12% van de organisaties e-mail uitbesteed. Deze organisaties zijn redelijk tevreden en geven hiervoor een rapportcijfer 7,6. Opvallend is dat organisaties met een eigen mailserver intern meer tevreden zijn met een 8,0.