Eenderde bedrijven bedreigd door computervirus

  • Bron (c) 2004, VirusAlert

Het aantal computervirussen dat computers in het Nederlandse bedrijfsleven treft, is in anderhalf jaar tijd met 134 procent toegenomen. Maar liefst 28 procent van de organisaties heeft in de afgelopen maand hinder ondervonden van een computervirus. Dit blijkt uit de nieuwste ICT Barometer van Ernst & Young. Uit het onderzoek blijkt tevens dat computergebruikers gemiddeld vijfentwintig e-mails per dag ontvangen. Dit is een stijging van het aantal e-mails met 32 procent in een jaar tijd.

In de ICT Barometer wordt tweemaandelijks onderzoek verricht naar de ontwikkelingen op het gebied van ICT in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van de ‘EY Leadership’ programma’s van Ernst & Young en is uitgevoerd door Interview NSS onder 672 directeuren, managers en professionals.

Computervirussen en hackers slaan opnieuw toe
De overlast door computervirussen is wederom toegenomen. Na een periode van dalingen, stijgt de overlast door computervirussen met maar liefst 134 procent, van twaalf procent bij de ondervraagden in april 2003 naar 28 procent in september 2004. Van de onderzochte bedrijven heeft bovendien vijf procent het laatste jaar last gehad van hackers. Dit is bijna een verdrievoudiging van het aantal “inbraakpogingen” ten opzichte van september 2003 (twee procent).

Hackers hebben het met name gemunt op bedrijven uit de dienstverlenende sector. Volgens Jacob Verschuur, directeur van Ernst & Young ICT Leadership, wordt het probleem van deze overlast steeds groter. Verschuur: “Er wordt nog wel eens lacherig gedaan over hackers, maar omgerekend betekenen onze cijfers dat er in de afgelopen twaalf maanden bij 34.285 bedrijven is gehackt.’

Computergebruiker ontvangt meer e-mail
Van de ondervraagde computergebruikers ontvangt éénderde meer e-mails dan een jaar geleden. In de overheids- en not-for-profitsector ontvangt men het kleinste e aantal e-mails. In de handels- en industriesector ontvangt men het grootste aantal e-mails. Gemiddeld ontvangen de ondervraagden 25 e-mails per dag. Hiervan zijn er achttien nuttig, zijn er vier niet nuttig en worden er drie gekwalificeerd als spam (ongewenste reclame). Binnen kleine bedrijven komt spam relatief vaker voor, mogelijk door het ontbreken van een (centrale) e-mail beveiliging. De frustratie door spam lijkt groot. Drie op de tien ondervraagden zou niet meer van e-mail gebruik willen maken als het aantal spamberichten nog verder toeneemt.

Jacob Verschuur: “Een steeds groter aantal e-mailers ergert zich groen en geel aan spam. Het is een groot probleem. Spam zorgt naast de nodige irritatie ook voor overlast voor netwerkbeheerders, dus verspilling van tijd en kosten. Een grote verantwoordelijkheid voor het inperken van spam ligt bij de overheid. Die zal hier paal en perk aan moeten stellen.”

Driekwart van organisaties is in sterke mate afhankelijk van ICT
Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de al bestaande trend van toenemende aandacht en investeringen voor ICT-beveiliging is versterkt. Bijna veertig procent van de ondervraagden denkt in 2005 meer uit te geven aan ICT-beveiliging, slechts zes procent verwacht hier een daling. Het belang van ICT-beveiliging blijkt uit het feit dat driekwart van de Nederlandse organisaties in sterke mate afhankelijk is van ICT; voor een kwart van de organisaties geldt zelfs dat zonder ICT het volledige bedrijfsproces stil staat. Met name de ondervraagden die werkzaam zijn in de dienstverlenende sector geven aan dat hun bedrijfsprocessen in grote mate afhankelijk zijn van ICT.