Elektronische Jihad 2.0 voor de huisterrorist.S.

  • Bron (c) 2007, VirusAlert

Er bestaan aanwijzingen dat Al-Qaida op 11 November een grote Denial-of-Service (Dos) aanval wil uitvoeren op westerse, Joodse, Israëlische, anti-moslim en Sjiitische web-pagina’s. In plaats via een gebruikelijk botnet, dat meestal voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt, moet deze aanval met het programma “Elektronic Jihad 2.0” worden uitgevoerd. Dit programma is verspreid onder “virtuele martelaren”.

De fabrikant van veiligheidssoftware Secure Computing wil graag een screenshot van het Dos- programma zien. Ervan uitgaande dat de software een interface heeft die kan eenvoudig bediend kan worden. Hoe het programma functioneert is niet precies bekend. Er schijnen Arabische en Engelse versies te circuleren volgens vermoedens van de Israëlische web-pagina DEBKAfile over een E-maillijst. DEBKAfile publiceert analyses en becommentarieert over terrorisme in het Midden-Oosten, militair en politiek.
Volgens DEBKAfile zijn webservers, waarop zogenaamde “cyber-jihadisten” kunnen registreren, kort na beschikbaarheid door Amerikaanse geheime diensten aangevallen en gestoord. Of het daarbij om het nieuw in het leven geroepen “Cyber Command” gaat, schrijft DEBKAfile niet.

Ondertussen zijn deze webservers opnieuw bereikbaar. Het wordt duidelijk steeds meer een soort digitale bewapeningswedloop. Hierin probeert Al-Qaida zo veel mogelijk anti-Amerikaanse en westerse sites op het net te brengen en te houden, terwijl de V.S. en andere landen doelbewust naar dergelijke sites zoeken en uitschakelen. Al-Qaida is in deze strijd de laatste tijd steeds succesvoller aan het worden, meldt DEBKAfile.