EU-voorstel criminaliseert downloaders

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

De Stichting Vrijschrift trekt aan de alarmbel vanwege een door Europarlementariër Toine Manders (VVD) ingediende wijziging op een voorgestelde EU-richtlijn over intellectueel eigendom. De voorgestelde richtlijn zou zo breed worden geïnterpreteerd dat het downloaden strafbaar stelt. Daardoor zouden consumenten worden gecriminaliseerd.

Inbreuk op intellectueel eigendom komt in de eerste plaats door het koopgedrag van consumenten, althans dat is de mening van Europarlementariër Manders. Volgens hem moeten ze daarvoor dan ook verantwoordelijkheid dragen. Kopers van nepgoederen zouden zich volgens het voorstel schuldig maken aan heling. In de oorspronkelijke opzet van de richtlijn zou dat echter alleen mogen gelden als er sprake is van ‘bewust handelen’ op ‘commerciële schaal’. Als die wijzigingen worden aangenomen, valt straks het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal onder het kopje ‘heling’. Daarmee zou voor Nederland een nieuwe situatie aanbreken: op dit moment is het nog zo dat enkel het aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal strafbaar is. Downloaden is nog altijd toegestaan, ongeacht de legaliteit van de bron.

Daarnaast heeft de stichting Vrijschrift forse kritiek op het wetgevingsproces. De regelgeving wordt grotendeels gebaseerd op wat de lobbyisten van bedrijven graag willen. Hoe kan je vermijden dat argeloze consument gecriminaliseerd dreigt te worden? Welke maatregelen echt noodzakelijk zijn, worden niets of nauwelijks onderzocht. Zij wijst er bovendien op dat invoering van de richtlijn niet door Nederland kan worden tegengehouden. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk besloten om de EU het recht te geven om via richtlijnen strafwetten op te leggen aan de lidstaten. Bij richtlijnbesluiten geldt dat beslissingen met een gekwalificeerde meerderheid worden genomen; unanimiteit is niet vereist.