Europeanen vertrouwen internet meer dan Amerikanen

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Uit een onderzoek van Momentum Research Group in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, blijkt dat Europeanen beduidend meer vertrouwen hebben in het internet dan Amerikanen. Aan beide kanten van de oceaan stijgt het aantal online transacties, maar dreigingen als identiteitsdiefstal en fraude drukken het enthousiasme van de gebruikers de kop in. In september spendeerde de gemiddelde consument 153 euro online en veertig procent van de ondervraagden gaf aan meer uitgegeven te hebben dan een jaar eerder. In het Verenigd Koninkrijk wordt het meeste geld over de virtuele balk gegooid: gemiddeld 231 euro per ondervraagde in de maand september. De Verenigde Staten sluiten het rijtje af met ‘amper’ 129 dollar.

Zestien procent van de Britten en dertien procent van de Amerikanen gaf aan minder geld uitgegeven te hebben bij online aankopen. In Duitsland en Frankrijk was dit respectievelijk slechts zes en negen procent. De onderzoekers zijn van mening dat hier een verband zou kunnen zijn met het feit dat negen van de tien Amerikaanse consumenten bekend is met het fenomeen van identiteitsdiefstal, terwijl in Frankrijk en Duitsland slechts twee op de drie gebruikers op de hoogte zijn van deze gevaren. Ar Coviello, CEO van RSA Security, is van mening dat de vele publiciteit rond gegevensdiefstal en online fraude ervoor gezorgd heeft dat consumenten veel beter ingelicht zijn. Toch zijn er volgens hem nog steeds te veel mensen die zich niet bewust zijn van de gevaren.

De onderzoekers toonden de consumenten ook acht verschillende websites en stelden de gebruikers de vraag ‘of deze webshop alles in het werk stelde om veilige transacties te garanderen’. De Amerikaanse ondervraagden toonden duidelijk minder vertrouwen dan de Europeanen en dit fenomeen herhaalde zich wanneer naar het vertrouwen in de omgang van organisaties als computerfabrikanten, providers en de overheid met persoonlijke gegevens gepeild werd. Bij websites met gevoelige gegevens, zoals sites voor online bankieren, zijn het echter de Fransen die het meeste wantrouwen tonen. Meer dan de helft van hen, 61 procent om precies te zijn, stelt vragen bij de veiligheid van deze sites, terwijl de Duitse consumenten hier het minste zorgen hebben. Slechts 27 procent vreest voor misbruik van de gegevens.