Franse Kamers keuren anti drm wetsvoorstel goed

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Nadat in maart de eerste geluiden in de Franse regering klonken om de beperkingen van drm-beveiligde muziek aan de kaak te stellen, hebben afgelopen vrijdag zowel de Senaat als de Nationale Assemblee ten faveure van de anti-drm-wet gestemd. Dit houdt in dat aanbieders van online muziek met een digitale kopieerbeveiliging geacht worden om de benodigde technische gegevens vrij te geven voor concurrenten die compatibele mediaspelers en muziekwinkels willen aanbieden. Dit zou betekeken dat bijvoorbeeld Apple, Sony en Microsoft fabrikanten van audioapparaten moeten voorzien van de informatie die nodig is om overweg te kunnen met de verschillende versies van drm die zij in hun winkels aan de muziek meegeven. Wel ligt er nog een bezwaarschrift van de Socialisten en de Groenen, maar binnen een maand zou de wet daadwerkelijk omgezet kunnen worden in effectieve maatregelen.

Sinds er gesproken wordt over deze maatregel heeft Apple zich er een fel tegenstander van getoond. Het succes van de iPod en iTunes is ten dele gebaseerd op het gegeven dat muziek uit deze digitale winkel alleen afgespeeld kan worden op Apples eigen audiospeler. De Franse anti-drm-wet – zeker in zijn oorspronkelijke opzet – zou deze vorm van exclusiviteit doorbreken. Mede onder druk van Apple werd het wetsvoorstel daarom ook eerder al afgezwakt. In de nu aangenomen vorm kunnen artiesten er voor kiezen om exclusief gebruik te maken van bijvoorbeeld FairPlay, de beveiligingstechnologie die iTunes automatisch aan de muziek hangt.

Dit betekent wel dat Apple opnieuw om de onderhandelingstafel moet met platenmaatschappijen en artiesten, aangezien de huidige overeenkomsten inhouden dat de concurrentie recht heeft op de vereiste data om overweg te kunnen met de bij iTunes gekochte muziek. Het gevolg hiervan is een versteviging van de positie van de muziekindustrie, die mogelijk de nieuwe speelruimte zal gebruiken om een lang gekoesterde wens, namelijk variabele prijzen voor muziek, alsnog erdoor te krijgen. Dat, in combinatie met het verlies van de exclusieve verbinding tussen iTunes-muziek en de iPod, zou de iTunes-afdeling van Apple er ook toe kunnen zetten om de biezen te pakken en Frankrijk te verlaten.

Naast bescherming van het eigen formaat door te kiezen voor nieuwe contractvormen met artiesten, kan Apple zijn marktaandeel ook op een andere manier beschermen. Partijen die overweg willen kunnen met Apples drm-formaat moeten namelijk een voor dat doel opgerichte commissie overtuigen dat de gebruikte implementatie geen inbreuk maakt op patenten of andere rechten van Apple. Volgens een auteursrechtspecialist zou het daarom goed mogelijk zijn dat Steve Jobs en consorten zoveel patenten hebben aangevraagd, dat ze uiteindelijk niets kunnen delen dat geen inbreuk maakt op het eigen intellectuele eigendom. Daarnaast zou de Franse anti-drm-wet, mede dankzij de diverse wijzigingen die in de loop der tijd werden aangebracht, zeer complex en moeilijk in de praktijk te brengen zijn.