Freak kwetsbaarheid ook schadelijk voor Windows-systemen

  • Bron (c) 2015, VirusAlert

De Freak kwetsbaarheid (Freak staat voor Factoring attack on RSA-EXPORT Keys) blijkt ook Windows systemen aan te tasten.

De kwetsbaarheid werd onlangs openbaart gemaakt. De Amerikaanse overheid eiste een niet al te ingewikkelde encryptie van verbindingen zodat de NSA deze indien nodig altijd zou kunnen kraken om te tappen.

Zowel Apple als Google hebben inmiddels updates gemaakt voor haar browser-software waarmee deze eenvoudige cq beperkte encryptie methode niet meer gebruikt kan worden.