Gebruik online overheidsdiensten neemt sterk toe in Nederland

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Van de Nederlandse bevolking maken twee op de vijf personen (41%) wel eens gebruik van online overheidsdiensten. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2001 en Nederland staat hiermee internationaal gezien op de tiende plaats. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1204 Nederlanders van 16 jaar of ouder dat NIPO Interactive in samenwerking met Taylor Nelson Sofres heeft uitgevoerd.

Gebruik online overheidsdiensten hoogst in Scandinavische landen In de Noord-Europese landen, waaronder Zweden (57%), Noorwegen (56%), Denemarken (53%), de Faeröer eilanden (52%) en Finland (49%) wordt het meest gebruik gemaakt van online overheidsdiensten. Singapore is het enige niet-Scandinavische land in de top zes (53%).

Online overheidsdiensten vooral gebruikt voor inwinnen informatie
Twee op de vijf Nederlanders maken gebruik van online overheidsdiensten. Het gebruik van alle online overheidsdiensten in Nederland is het afgelopen jaar toegenomen. De meeste gebruikers (31%) beperken zich echter nog steeds tot het inwinnen van informatie op de sites

Hoog internetgebruik geen garantie voor hoog gebruik online overheidsdiensten.
Over het algemeen geldt dat een hoog percentage internetgebruik samengaat met een hoog gebruik van online overheidsdiensten. Dit is bijvoorbeeld het geval in Nederland, waar 63% gebruik maakt van internet. Toch is deze lijn niet overal te zien. Er zijn landen waar het internetgebruik goed is ontwikkeld, maar waar het gebruik van online overheidsdiensten opvallend laag is.

Dit geldt met name voor Groot-Brittannië, waar het internetgebruik met 42% gelijk is aan het internationale gemiddelde. In dit land maken echter slechts drie op de tien (30%) internetters gebruik van overheidswebsites en hiermee staan ze op de twee na laatste plaats. Ondanks de vele investeringen die de overheid het afgelopen jaar heeft gedaan, geven de inwoners van Groot-Brittannië nog steeds de voorkeur aan traditionele manieren om in contact te komen met de overheid.