Geen video mogelijk in Skype chat

  • Bron (c) 2008, VirusAlert

Skype heeft na Dailymotion-Videos momenteel ook het integreren van video met Metacafe in een Skype chat tekstvenster geblokkeerd. Ook via Metacafe is het voor kwaadwillenden namelijk mogelijk via “Cross-Site-Scripting” op computers van Skype gebruikers binnen te dringen.

Skype gebruikt een HTML render engine zoals JS/ActiveX-API van Internet Explorer om video’s weer te geven. Omdat deze bestanden in de lokale zone met verhoogde toegangsrechten worden aangesproken, wordt dit lek als kritisch aangemerkt. De ontwikkelaars van Skype werken aan een patch voor dit probleem. Wanneer deze wordt patch wordt uitgebracht, en wanneer men weer video kan bekijken via Skype is vooralsnog niet bekend.