Gemeenten beveiligen internet slecht

  • Bron (c) 2002, Automatiseringsgids

De internetbeveiliging van de meeste gemeenten schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een enquête onder 92 gemeenten, die is gehouden door Deloitte & Touche en PinkRoccade.

Daarmee komt volgens deze twee bedrijven de ontwikkeling van elektronische dienstverlening in gevaar. Terwijl alle gemeenten nog dit jaar zeker 25 procent van hun dienstverlening geacht worden elektronisch aan te bieden.

Websites van sommige gemeenten vertonen beveiligingslekken, constateren de uitvoerders van het onderzoek. Bijna 70 procent van de gemeenten heeft bovendien geen beleid voor internetbeveiliging.