Gratis Microsoft software voor beheer van publieke XP-computers

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Microsoft Shared Computer Toolkit voor Windows XP ideaal voor beheer en beveiliging van gedeelde computers in scholen, bibliotheken, internetcafés

Schiphol-Rijk, 7 februari 2006 – Microsoft introduceert nieuwe software, waarmee het eenvoudiger wordt om publieke computers in openbare gelegenheden zoals scholen, bibliotheken en internetcafés te configureren, te beschermen en te onderhouden. Microsoft-klanten kunnen de Microsoft Shared Computer Toolkit voor Windows XP gratis downloaden.

Elke dag gebruiken miljoenen mensen openbare computers in omgevingen zoals scholen of bibliotheken. Het beheer van dergelijke PC’s is echter niet altijd even eenvoudig, doordat zij vaak heel intensief gebruikt worden, regelmatig blootstaan aan virusdreigingen en spyware, of zelfs doelbewust worden ontregeld door kwaadwillende gebruikers die instellingen veranderen of software installeren. Openbare computers kunnen daarnaast een bedreiging voor de privacy van de gebruikers vormen, wanneer ze zijn geconfigureerd om de surfgeschiedenis of ingevoerde wachtwoorden te onthouden en documenten lokaal op te slaan. Dit betekent een aanzienlijke uitdaging voor mensen die dergelijke computers moeten onderhouden, zeker wanneer daar weinig IT-training tegenover staat.

Microsoft heeft de Shared Computer Toolkit ontwikkeld om beheerders van publieke PC’s te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden. “Uit gesprekken met beheerders van gedeelde computers is ons gebleken dat vaak van Windows XP gebruik wordt gemaakt, maar dat niet altijd alle mogelijkheden van dit besturingssysteem worden toegepast”, zegt Derk Wagelaar, productmanager van de Windows Client Product Marketing Group van Microsoft Nederland. “De Shared Computer Toolkit maakt bepaalde mogelijkheden die juist voor gedeelde computers relevant zijn, beter toegankelijk en eenvoudiger te gebruiken. De Toolkit biedt ook enkele interessante nieuwe functies.”

De Shared Computer Toolkit maakt het voor beheerders stukken eenvoudiger om de rechten van gebruikers te beperken en te voorkomen dat zij systeeminstellingen veranderen, systeemdata benaderen of ongeautoriseerde software draaien. De Toolkit helpt gedeelde computers ook te beschermen tegen virussen, spyware en andere ongewenste interne veranderingen, door wijzigingen op de harde schijf regelmatig ongedaan te maken en het gebruikersgedeelte van de schijf telkens te wissen wanneer de computer gestart wordt. Ook biedt de Toolkit een nieuwe privacyfunctie, die persoonlijke informatie zoals wachtwoorden, surfgeschiedenis en recentelijk gebruikte documenten elke keer wist, wanneer een nieuwe gebruiker inlogt op een publieke computer.

De toolkit is hieronder gratis te downloaden. Hier is ook informatie te vinden over hoe openbare computers beter te beveiligen en eenvoudiger te beheren zijn.