Grum worm doet zich voor als Internet Explorer 7 beta download

  • Bron (c) 2007, VirusAlert

Wees alert op e-mails die beweren zogenaamd afkomstig te zijn van Microsoft. Het IT beveilingsbedrijf Sophos waarschuwt gebruikers voor een rondwarende e-mail, die zich voordoet als zijnde een uitnodigingsmail van Microsoft. In de nepmail krijgt de ontvanger de uitnodiging om een betaversie van Internet Explorer 7.0 te downloaden.
De e-mails die beweren afkomstig te zijn van het adres admin@microsoft.com hanteren onderwerpregels als “Internet Explorer 7 Downloads”. Tevens laat de mail een afbeelding zien van Internet Explorer 7, die ontvangers moeten verleiden het bestand ie7.0.exe te downloaden welke is geïnfecteerd met de Grum-A worm.