Hardere aanpak computercriminaliteit

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met twee wetsvoorstellen van minister Donner waardoor computercriminaliteit harder kan worden aangepakt. Het gaat om de goedkeuringswet van het zogeheten Cybercrime Verdrag en om de aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan dat verdrag.

Het Cybercrime Verdrag is in 2001 gesloten om computercriminaliteit internationaal aan te pakken. Het biedt bescherming tegen misdrijven die nauw verbonden zijn met het bestaan van computernetwerken en elektronische informatie.

Nederland voldoet al voor een zeer groot deel aan de eisen van het Cybercrime Verdrag. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit-II rondt de implementatie af. Dat gebeurt door de bestaande wetgeving uit te breiden met een aantal strafbepalingen, en door de introductie van een aantal nieuwe bevoegdheden voor de opsporing.