Helft bedrijven lijdt schade door computervirussen

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven die internet gebruiken heeft in 2003 schade ondervonden door een virusaanval. Negen van de tien bedrijven gebruikten daarom antivirussoftware om zich te verdedigen tegen dit soort aanvallen. Andere ICT-beveiligingsmaatregelen kwamen minder frequent voor.

Virussen en antivirussoftware
In 2003 heeft 45 procent van de Nederlandse bedrijven die toegang hebben tot internet schade ondervonden door virussen. Het jaar ervoor had 32 procent van de bedrijven schade door virussen.

Het gevaar van virussen wordt door de meeste bedrijven onderkend: eind 2003 gebruikte 91 procent van de bedrijven met internet antivirussoftware. Van de bedrijven die zelf geen diensten aanbieden op internet – de passieve gebruikers – had slechts 76 procent dergelijke software geïnstalleerd. Van de bedrijven die wel online diensten aanbieden, zoals een website, gebruikte 95 procent antivirussoftware.