Het meeste spam komt nog altijd uit de VS

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Volgens een rapport dat is gepubliceerd door security softwareproducent Sophos blijkt dat de meeste spam nog steeds uit de Verenigde Staten komt. Het rapport behandeld de spam die is ontvangen op het netwerk van de softwareproducent tussen april en september van dit jaar.

Volgens Sophos werd 26 procent van de spam e-mails verzonden vanuit de Verenigde Staten. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is dit echter wel een afname, toen werd namelijk ruim 41 procent van de spamberichten verzonden vanuit de Verenigde Staten. De daling in de Verenigde Staten wordt veroorzaakt door een grote toename van het aantal spamberichten vanuit landen als Zuid-Korea en China, die respectievelijk de tweede en derde plaats innemen op de lijst van landen waar vandaan het meest wordt gespamt. Frankrijk en Brazilië bezetten de vierde en vijde plaats binnen de top-vijf van meest populaire spamlanden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat circa 60 procent van de spam-e-mails worden verzonden door zogenaamde zombie-computers. Dit zijn computers die besmet zijn met virussen en trojans die een potentiële spammer in staat stellen om deze computer als bron van een spam-actie te gebruiken zonder dat de eigenaar van de computer dit weet. Hierdoor is het ook mogelijk dat spamberichten uit een ander land komen dan waar de oorspronkelijke verzender verblijft. De daling in het aantal spamberichten vanuit de VS wordt volgens onderzoekers veroorzaakt door samenwerking van ISP’s in de strijd tegen spam, maar ook de introductie van Windows XP SP2 met verbeterde veiligheidsvoorzieningen zouden hebben bijgedragen in de reductie van de hoeveelheid spam uit Noord-Amerika.