Hoax religie Amerikaanse TV

Subject: In mijn ogen belangerijk

Hallo allemaal,
Neem alstublieft 3 minuten de tijd om dit te lezen.
We hebben uw handtekening nodig!
Antwoord op CBS.

Blijkbaar mogen wij naar TV-programma’s kijken die ieder lelijk woord in de Engelse (of Nederlandse) taal gebruiken, maar nooit het woord ‘God’. Het duurt maar eventjes om dit te lezen en dan kun je nog kijken of je het wilt doorsturen.

Dr. Dobsons voorstel voor actie:
CBS stopt met het uitzenden van ‘Touched by an Angel’ omdat in iedere aflevering het woord God voorkomt. Madeline Murray O’Hare, een atheïste, heeft het voor elkaar gekregen dat er op openbare scholen sinds een paar jaar geen Bijbelteksten meer mogen worden voorgelezen. Nu heeft haar organisatie een hoorzitting gekregen over hetzelfde onderwerp door de Federale Communicatie Commissie (FCC) in Washington, DC. Petitie
nummer 2493 zou ervoor zorgen dat de boodschap van de Here niet meer uit wordt gezonden over de Amerikaanse radiogolven. Ze hebben al 287.000 handtekeningen ter ondersteuning van hun petitie! Als deze poging succes heeft, zullen alle zondagse erediensten op tv of radio worden stopgezet. Deze groep pleit er ook voor om alle Kerstprogramma’s en Kerstliedjes op de scholen te stoppen!

U als Christen (of lid van een andere religieuze groepering) kunt helpen!

Wij bidden voor tenminste 1 miljoen handtekeningen. Dit zou hun poging
vernietigen en laten zien dat er nog veel levende Christenen zijn, gezond en bezorgd om Amerika en deze wereld. Als Christenen moeten we hierin samen een vuist maken. Neem dit alstublieft niet te licht op. We hebben deze mevrouw eerder genegeerd en mogen nu niet meer bidden op school of in kantoren in het hele land. Ga alstublieft achter uw recht op
godsdienstvrijheid staan en laat uw stem horen. Samen kunnen we het verschil in onze
wereld maken en zorgen dat de verlorenen de Here leren kennen.
Druk alstublieft op ‘Forward’, ruim het bericht op (dus haal de ‘doorzend’ tekens weg) en stuur dit door naar iedereen van wie u denkt, dat hij of zij dit zou moeten weten. Zet alstublieft uw naam onderaan het bericht erbij dit kunt u pas doen als u op ‘forward’ heeft gedrukt). Haal geen andere namen weg, typ gewoon uw naam en staat bij een nieuw nummer. Teken niet gezamenlijk (meneer en mevrouw…), maar neem voor iedere persoon een nieuw nummer. Help alstublieft om deze organisatie eronder te houden en het recht op godsdienstvrijheid in de Verenigde Staten te behouden. Als u bij 1500 namen komt, stuur deze mail dan alstublieft terug naar
Lisa Norman: mailto:electric_yello@hotmail.com
electric_yello@hotmail.com

<B>Engelstalige versie:</B>

Please take 3mins to read this!

We need your Signature!

RESPONSE TO CBS
Apparently we are allowed to watch TV programs that use every foul word in the English Language, but not the word "God." It will only take a minute to read this and see if you think you should send it out.
DR. DOBSON’S PLEA FOR ACTION
CBS will discontinue "Touched by an Angel" for using the word God in every program. Madeline Murray O’Hare, an atheist, successfully managed to eliminate the use of Bible reading from public schools a few years ago. Now her organization has been granted a Federal Hearing on the same subject by the Federal Communications Commission (FCC) in Washington, DC. Their petition, Number 2493, would ultimately pave
the way to stop the reading of the gospel of our Lord and Savior on the airwaves of America. They got 287,000 signatures to back their stand!
If this attempt is successful, all Sunday worship services being broadcast on the radio or by television will be stopped. This group is also campaigning to remove all Christmas programs and Christmas carols from public schools!! You as a Christian (or any other religious background) can help! We are praying for at least 1 million signatures.
This would defeat their effort and show that there are many Christians alive, well and concerned about our country. As Christians we must unite on this. Please don’t take this lightly. We ignored this lady once and lost prayer in our school and in offices across the nation.

Please stand up for your religious freedom and let your voice be heard.
Together we can make a ifference in our country and for the lost to know the Lord.
Please press "forward", CLEAN UP THE MESSAGE, and forward this to everyone you think should read this. Now, please sign your name at the bottom (you can only add your name after you have pressed the "Forward"). Don’t delete any other names, just go to the next number and type your name and state. Please do not sign jointly, such as Mr.& Mrs. Each person should sign his/her own name. Please defeat this organization and keep the right of our freedom of religion.
When you get to 1500 please email back to: "Lisa Norman"
mailto:electric_yello@hotmail.com electric_yello@hotmail.com