Hoe werkt schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is een traject waarbij personen worden geholpen met hun financiële problemen. Je kunt in aanmerking komen voor schuldhulpverlening als je hulp nodig hebt voor langdurige financiële schulden. Er zijn verschillende onderwerpen waar je hulp bij kunt krijgen. Dit is bijvoorbeeld gedragsverandering, budgetbeheer maar ook de aflossing en soms zelfs gedeeltelijke kwijtschelding van je schulden. Dit wordt ook wel schuldsanering genoemd. Dit traject van schuldhulpverlening loopt via de gemeente en wordt betaald van belastinggeld. Er is zelfs een wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Je wordt geholpen op basis van de vrijwillige medewerking van jij als schuldenaar en de schuldeisers. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dat moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je mag bijvoorbeeld geen nieuwe schulden maken, je moet je vaste laste op tijd betalen, je moet voltijds gaan werken en je moet alle waardevolle bezittingen verkopen zodat je je volledig kunt inzetten om de schulden af te betalen.

Schuldhulpverlening budgetbeheer

Een van de voorwaardes voor schuldhulpverlening is budgetbeheer. Dit kan verplicht zijn of op vrijwillige basis. Jij kunt de instantie machtigen om al je inkomsten te beheren. Zij doen vervolgens het budgetbeheer voor jou. Wat betekent dit precies? De instantie zet geld aan de kant om alle schulden af te lossen en om verschillende rekeningen en vaste lasten te betalen. Jij krijgt dan een bankpas met beperkte opname mogelijkheden. Vervolgens worden er een aantal dingen afgesproken, zoals wie voor welke uitgave zorgt. Meestal ligt de verantwoordelijkheid voor uitgave bij jouw als hulpvrager, maar de uitvoering wordt geregeld door de schuldhulpverleningsinstantie.

Schuldhulpverlening begeleiding

Je kunt hulp vragen bij het budgetteren van je inkomsten. Op deze manier wordt je geleerd hoe je verstandig met je geld kunt omgaan. Wat is het doel? Inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven, een begroting maken en dit afstemmen op het beschikbare budget. Daarnaast wordt bij schuldhulpverlening geleerd hoe je een overzichtelijke administratie kunt maken om al deze dingen bij te houden. Je leert dus niet alleen hoe je met je geld moet omgaan, maar ook hoe je je gedrag kunt veranderen om financiële in de toekomst te voorkomen.

Schuldhulpverlening saneringsplan

Alle kosten en schulden worden geïnventariseerd door de schuldhulpverlener. Aan de hand van het beschikbare vermogen en inkomen wordt er een saneringsplan opgesteld. Hierbij wordt er een voorstel opgesteld om tot een regeling te komen met de schuldeisers. In dit voorstel staat een plan van afbetaling, en in welke periode deze schulden afbetaald moeten worden. Het restant wordt vervolgens kwijtgescholden door de schuldeiser.