HP past strategie voor software-ontwikkeling aan.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Hewlett Packard, de wereldwijd op vier na grootste softwareleverancier gaat zich meer focussen op de ontwikkeling van een 4-tal software suites, te weten; HP OpenView, HP Utility Data Center en HP Opencall.

Deze koerswijziging heeft direct te maken met het samengaan met Compaq. De vier suites zullen verder worden uitgebouwd en voor de software gericht op middleware en enterprise zal worden gekozen voor een verdere intensivering van samenwerking met bestaande leveranciers en fabrikanten.

Dit betekent dat de ontwikkeling en verkoop van eigen producten die HP uitbracht in dit segment zullen worden gestaakt. De huidige producten in dit segment zijn; HP Netaction Application Server, HP Netaction Web Services Platform en HP Web Services Registry.

HP kan zich nu meer gaan richten op de ontwikkeling van segmenten waar het al zeer sterk voet aan de grond heeft, de telecommunicatie-middleware en end-to-end spraak- en dataservicebeheer, inclusief beheer van .Net- en J2EE-services