ICT innovatie investeringen belangrijker dan vervangen van bestaande infrastructuren

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Voor 47% van de Nederlandse zakelijke markt is het implementeren van nieuwe toepassingen en technologieën de belangrijkste uitdaging op ICT gebied voor de komende twee jaar. Dit wordt gevolgd door het vervangen of uitbreiden van hardware (36%) en software (22%). Een uitzondering vormt de financiële en zakelijke dienstverlening. Hier is het vervangen of uitbreiden van hardware of software juist het speerpunt. Dit komt naar voren in een recent onderzoek onder 400 organisaties met meer dan 50 werknemers uitgevoerd door Heliview.

Deze investeringen komen voort uit licht toenemende ICT budgetten in de komende 2 jaar. Waar 44% van de organisaties een gelijk ICT budget verwacht, voorziet immers 38% een stijging. Slechts 18% verwacht een daling van de ICT budgetten voor de komende 2 jaar. Met 43 % van de organisaties, voorziet vooral de non-profit sector een stijging van de ICT budgetten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat voor meer dan de helft van de organisaties ICT van strategisch belang is. Vooral voor organisaties in de financiële en zakelijke dienstverlening is ICT strategisch gezien cruciaal, 64% van de organisaties in deze sector geeft dit aan. In de industriële sector denkt men hier anders over, voor iets meer dan 40% is ICT daadwerkelijk van strategisch belang. Ondanks het grote belang van ICT voor de bedrijfsvoering, vormt het afstemmen van organisatiedoelstellingen met de ICT strategie vaak een knelpunt. Bij 44% van de organisaties met meer dan 50 werknemers zijn de organisatiedoelstellingen niet in voldoende mate in lijn met de ICT strategie.