© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 25
 • Schade: 30
 • Schaal: 25
 • Aanduiding: gevaarlijk

Infostealer.Banker.C

 • Type trojan
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico laag
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Preventie Zodra het Trojaanse paard is geactiveerd, creëert het de volgende mutex welke ervoor zorgt dat slechts een kopie van de bedreiging actief meedraait op de computer: __SYSTEM__64AD0625__ Het Trojaanse paard bekijkt of het volgende firewal programma aanwezig is op de getroffen computer: • ZLCLIENT.EXE • OUTPOST.EXE Daarna verzamelt het Trojaanse paard de volgende informatie van de getroffen computer: • Welke versie besturingssysteem OS? • Of Service Pack 2 aanwezig is? • Welke taal het systeem draait? Daarna kopieert het Trojaanse paard zichzelf naar de volgende locatie en voegt een willekeurig aantal data toe aan het bestand met als doel te variëren in bestandsgrootte: %System%\ntos.exe Het Trojaanse paard creëert de volgende map met verborgen systeem attributen: %System%\wsnpoem Het Trojaanse paard creëert de volgende bestanden, welke eerst worden gebruikt om informatie te verzamelen en de ten tweede wordt ingezet om de versleutelde configuratie van het Trojaanse paard op te slaan: • %System%\wsnpoem\audio.dll • %System%\wsnpoem\video.dll Vervolgens creëert het Trojaanse paard de volgende registeringangen zodat het iedere keer wordt uitgevoerd als Windows wordt opgestart: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"userinit" = "%System%\ntos.exe" HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"userinit" = "%System%\ntos.exe" Het Trojaanse paard verandert tevens de volgende registeringang zodat het iedere keer wordt uitgevoerd als Windows is gestart: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Userinit" = "%System%\userinit.exe, %System%\ntos.exe" Daarna injecteert het zijn malafide code in de volgende draaiende processen: • WINLOGON.EXE • SVCHOST.EXE Het Trojaanse paard een malafide bedreiging te creëren in alle draaiende processen, met uitzondering van het volgende proces: CSRSS.EXE Het Trojaanse paard creëert een paar van de volgende mutexen om alle actieve bedreigingen te synchroniseren die draaien in het geheugen: • __SYSTEM__23D80F10__ • __SYSTEM__45A2F601__ • __SYSTEM__7F4523E5__ • __SYSTEM__91C38905__ De geïnjecteerde code zal voorkomen dat het Trojaanse paard wordt verwijdert door de toegang te blokkeren om alle malafide bestanden te kunnen verwijderen. Het Trojaanse paard regenereert alle subsleutels die zijn geassocieerd met de verwijderde malafide bestanden. Daarna kan het Trojaanse paard de volgende registeringangen aanmaken als zijnde infectie markeerpunten: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\windows nt\currentversion\network\"UID" = "[COMPUTERNAME]_[UNIQUE_ID]" HKEY_CURRENT_USER\Software\microsoft\windows\currentversion\explorer\"{6780A29E-6A18-0C70-1DFF-1610DDE00108}" = "[HEXADECIMAL VALUE]" HKEY_CURRENT_USER\Software\microsoft\windows\currentversion\explorer\"{F710FA10-2031-3106-8872-93A2B5C5C620}" = "[HEXADECIMAL VALUE]" Het Trojaanse paard verwijdert alle cookies in de URL van Internet Explorer zodat gebruikers iedere keer opnieuw hun gebruikersnaam en wachtwoord moeten invullen wanneer zij inloggen op de website van hun bank. Het Trojaanse paard leest de bewaarde gegevens met als doel bewaard wachtwoorden te stelen van de getroffen computer. Daarna kaapt het de volgende systeemfuncties van NTDLL.DLL gebruik makend van rootkit technieken om ervoor te zorgen dat de malafide code wordt geïnjecteerd in elk proces: • NtCreateThread • LdrLoadDll • LdrGetProcedureAddress Het Trojaanse paard probeert de volgende functies te kapen van de WININET.DLL bibliotheek om controle te hebben over netwerkfuncties en daar tevens vertrouwelijke informatie te stelen: • HttpSendRequestW • HttpSendRequestA • HttpSendRequestExW • HttpSendRequestExA • InternetReadFile • InternetReadFileExW • InternetReadFileExA • InternetQueryDataAvailable • InternetCloseHandle Het Trojaanse paard probeert tevens de volgende functies te kapen van WS2_32.DLL en WSOCK32.DLL bibliotheken om controle te krijgen over netwerkfuncties en betrouwbare informatie te stelen: • send • sendto • closesocket • WSASend • WSASendTo Het Trojaanse paard probeert ook de volgende functies te kapen van de bibliotheek USER32.DLL met als doel controle te krijgen over netwerkfuncties om gevoelige informatie te stelen: • GetMessageW • GetMessageA • PeekMessageW • PeekMessageA • GetClipboardData Het Trojaanse paard kan de inhoud aanpassen van het volgende host bestand: %System%\drivers\etc\. Het Trojaanse paard kan de volgende acties uitvoeren op de getroffen computer: • Onderscheppen van netwerkverkeer • Onderscheppen van toetsaanslagen • Stelen van informatie van het Windows clipboard • Bewaren van screenshots van de huidige afbeelding van het beeldscherm • Kan al het verkeer doorsturen Het Trojaanse paard is geconfigureerd te zoeken naar specifieke zoekwoorden die worden ingetoetst bij URL’s en HTTP pakketjes: • *Tan* • *Schmetterling* • *berweisung* • *Amount* • *tanentry* • *RESULT2* • *citibank.de/* • I2=*&H0=DT • *banking.*/cgi/ueber*.cgi* • ###=######&tid=* • [https://]onlineeast.bankofamerica.com/cgi-bin/ias/*/GotoW[REMOVED] • CustomerServiceMenuEntryPoint?custAction=75 • bankofamerica.com/cgi-bin/ias/*/GotoWelcome • *Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Infostealer.Banker.C is een Trojaans paard dat gevoelige informatie kan stelen van de getroffen computer. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows XP.

Er is gerapporteerd dat de bedreiging kan arriveren per vervalste e-mail welke zich voordoet als een update voor klanten van de ABN-AMRO. De nepmail is geschreven in het Nederlands heeft de volgende eigenschappen:

Afzender:
support@abnamro.nl

Onderwerp:
Vernieuw uw Internet-browser met SSL3 zo spoedig mogelijk.

Bijlage:
ms_ssl3_upd.exe

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.