© Virusalert schaal

 • Innovatie: 9
 • Besturing: 35
 • Logistiek: 35
 • Schade: 35
 • Schaal: 29
 • Aanduiding: gevaarlijk

Infostealer.Monstres

 • Type trojan
 • Besturingssysteem Microsoft Windows
 • Risico middel
 • Bron (c) 2007, VirusAlert
 • Preventie Zodra het Trojaanse paard is geactiveerd, creëert het de volgende bestanden op de computer: __SYSTEM__91C38905__ Het Trojaanse paard checkt de aanwezigheid van de volgende Firewall programma’s: OUTPOST.EXE Vervolgens kopieert het Trojaanse paard zichzelf naar de volgende locatie en voegt terplekke een willekeurige hoeveelheid data toe aan het bestand om een willekeurige bestandsgrootte te bezitten: %System%\ntos.exe Het virus creëert de volgende map en verbergt vervolgens zijn attributen: %System%\wsnpoem Het Trojaanse paard creëert vervolgens de volgende bestanden, waarvan de eerste infromatie verzamelt en de tweede versleutelde informatie bevat over de configuratie instellingen van het Trojaanse paard: • %System%\wsnpoem\audio.dll • %System%\wsnpoem\video.dll Daarna zal het Trojaanse paard de volgende registeringangen aanmaken: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"pathx" = [MALWARE_ORIGINAL_FILENAME] Tevens verandert het virus de hieronder vermelde registeringang zodat het virus iedere keer wordt geactiveerd zodra het besturingssysteem Windows opstart: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Userinit" = "%System%\userinit.exe, %System%\ntos.exe" Daarna zal het virus zijn malafide code injecteren in de volgende actieve processen: • WINLOGON.EXE • SVCHOST.EXE Het virus probeert een malafide bedreiging te creëren in alle draaiende processen met uitzondering van het volgende proces: CSRSS.EXE Het Trojaanse paard creëert een van de volgende mutexen om alle actieve bedreigingen te synchroniseren terwijl deze draaien in het geheugen: • __SYSTEM__23D80F10__ • __SYSTEM__45A2F601__ • __SYSTEM__7F4523E5__ • __SYSTEM__91C38905__ • __SYSTEM__64AD0625__ De geïnjecteerde code zal voorkomen dat het virus wordt verwijdert door de toegang te blokkeren naar alle malafide bestanden. Het virus regenereert alle subsleutels van de registeringangen die worden geassocieerd met het Trojaanse paard en verwijderd de oude. Vervolgens kan het virus de volgende register subsleutels toevoegen als infectie markeerpunt voor de getroffen computer: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\windows nt\currentversion\network\"UID" = "[COMPUTERNAME]_[UNIQUE_ID]" Daarna kaapt het virus de volgende systeemfuncties van NTDLL.DLL gebruik makend van rootkit technieken om ervoor te zorgen dat zijn malafide code wordt geïnjecteerd in elk proces: • NtCreateThread • LdrLoadDll • LdrGetProcedureAddress Het Trojaanse paar probeert de volgende functies te kapen in WININET.DLL om ook controle te krijgen over netwerkfunctie en om nog meer informatie te kunnen ontfutselen: • HttpSendRequestW • HttpSendRequestA • HttpSendRequestExW • HttpSendRequestExA • InternetReadFile • InternetReadFileExW • InternetReadFileExA • InternetQueryDataAvailable • InternetCloseHandle Het virus probeert de volgende functies te kapen WS2_32.DLL en WSOCK32.DLL: • send • sendto • closesocket • WSASend • WSASendTo Het Trojaanse paard kan de volgende acties uitvoeren wanneer er websites worden bezocht: • Onderscheppen van netwerkverkeer • Doorverwijzen van verkeer • Stelen van betrouwbare informatie Daarna logt het Trojaanse paard in op de volgende monster.com websites gebruik makend van de account van de gebruiker: • http://recruiter.monster.com • http://hiring.monster.com Vervolgens zoekt het virus naar alle aanwezige aanbiedingen en steelt vervolgens alle betrouwbare informatie van elke verkoop: • Naam • Email adres • Home adres • Mobiele en thuis telefoonnummers Vervolgens probeert het de gestolen informatie te posten op de volgende website: http://[REMOTE SERVER]/grabv2.php Het Trojaanse paard maakt contact met de volgende websites om verdere spam instructies te ontvangen en toegevoegde configuraties: [http://][REMOTE SERVER]/sp[REMOVED] Het virus stuurt spam email en probeert contact te maken met de volgende SMTP server: smtp.bizmail.yahoo.com
 • Verwijderinstructie Verwijder het virus met de gratis online scanner van Symantec, klik hier Handmatig een virus verwijderen voor Windows 9x, 2000, NT en XP Onderstaande algemene beschrijving geldt voor alle Windows systemen. Voor gebruikers van Windows XP wijzen wij graag op een andere mogelijkheid voor het verwijderen van een virus. Gebruik [systeemherstel] een optie om de configuratie van een eerder moment terug te zetten. U kunt op die manier uw systeem opstarten met de configuratie van de virusinfectie! Let wel: de virusbestanden kunnen daarna nog wel aanwezig zijn maar de installatie wordt ongedaan gemaakt. (Controleer vervolgens uw systeem met een antiviruspakket, zie punt 1. -. Raadpleeg Windows help voor meer informatie over [systeemherstel] -. Controleer hierna uw systeem op nog aanwezige bestanden en registry-regels voor zover nog aanwezig: verwijder deze handmatig. Aanpassen van de registry? Wij adviseren aanpassingen in het register van Windows alleen te laten uitvoeren door Windows-specialisten. Heeft u zelf geen kennis hiervan dan de virushelpdesk.nl u online van dienst zijn, kijk hiervoor op VirusHelpdesk.nl onder stap 2 Handmatig de registry aanpassen 3.A. - Start de pc op in de veilige modus, maar sluit eerst alle programma's af en sluit de pc af. Haal vervolgens de stroom eraf en wacht 30 seconden (Dit mag NIET worden overgeslagen!). Start de pc dan weer op, en door tijdens het opstarten van de pc de CTRL of F8 knop vast te houden (afhankelijk van het besturingssysteem) zal er een menu verschijnen. In dat menu selecteer je dan met behulp van de pijltjestoetsen de optie veilige modus en dan druk je op enter. De pc zal dan opstarten in de veilige modus. In sommige gevallen kan het gebeuren dat de pc een 'keyboard error' geeft als je de CTRL of F8 knop indrukt, en in dat geval moet je even wachten tot de BIOS geladen is en dan de betreffende toets indrukken. Overigens kan alleen Windows NT niet in de veilige modus worden opgestart. Bij alle andere versies is dit wel mogelijk. 3.B. Klik op start en klik dan via programma's op MSDOS prompt. Een dos scherm zal nu openen waar je als het goed is c:\windows> ziet staan. Mocht er achter c:\windows> nog iets staan, type dan cd.. en druk daarna op enter. -Type daarna "regedit" Note voor XP-gebruikers Het is belangrijk dat je de registry opent van de lokale machine, en niet van een individuele user. Daarom even de folder wijzigen via de instructie cd.. Je komt dan uit in de folder C:\Windows 3.C. De register editor zal nu openen, en het wordt ten strengste aanbevolen om een kopie van het register te maken VOOR dat je dingen gaat veranderen. Het register is het hart van je pc en als je hier dingen verkeerd in veranderd en/of verwijderd is het mogelijk dat je pc niet goed of zelfs helemaal niet meer werkt. Je kunt een kopie maken door bovenin de register editor op deze computer te klikken en vervolgens op register en dan op registerbestand exporteren. 3.D. Aanpassen van het register. Het is de bedoeling dat je dan op zoek gaat naar de volgende sleutel: - Zie specificatie boven onder "herkenning van besmetting". Die kun je vinden door op het plusje te klikken wat voor HKEY_LOCAL_MACHINE staat. Als je op de sleutel klikt dan zie je in de rechter helft van je scherm welke waarden daar in zitten. Selecteer net zolang totdat je de juiste sleutel volledig kan zien in het linkerscherm. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de eindwaarde en kies "verwijderen". 3.E. Sluit vervolgens dit venster. 3.F. Sluit de pc af, wacht weer dertig seconden en start de pc dan op de normale manier op. 3.G. Voer nog 1 keer een volledige scan uit op uw systeem. Of met ge-update AV-software of met de bovengenoemde online scanner. 3.I. Installeer de door het virus verwijderde security-software opnieuw. Middels de originele installatieprocedure. Assistentie nodig? Maak gebruik van de online helpdesk de virushelpdesk.nl VirusHelpdesk.nl onder stap 2

Infostealer.Monstres is een Trojaans paard dat betrouwbare gegevens steelt van de getroffen computer. Voornamelijk gebruikers van Monster.com worden nauwlettend in de gaten gehouden wanneer zij data online posten. Kwetsbare besturingssystemen zijn: Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP.

Dit virus verwijderen? Dat leest u onderin deze pagina, bij het kopje
“verwijder instructie”.