Internet cleaning Hoax

Internet Cleaning

DO NOT CONNECT TO THE INTERNET FROM MARCH 31st 23:59 pm (GMT) UNTIL 12:01am (GMT) APRIL 1st.

*** Attention ***

It’s that time again! As many of you know, each year the Internet must be shut down for 24 hours in order to allow us to clean it. The cleaning process, which eliminates dead email and inactive ftp, www and gopher sites, allows for a better-working and faster Internet.

This year, the cleaning process will take place from 23:59 pm (GMT) on March 31st until 00:01 am (GMT) on April 2nd. During that 24-hour period, five powerful Internet-crawling robots situated around the world will search the Internet and delete any data that they find.

In order to protect your valuable data from deletion we ask that you do the following:

1. Disconnect all terminals and local area networks from their Internet connections.

2. Shut down all Internet servers, or disconnect them from the Internet.

3. Disconnect all disks and hardrives from any connections to the Internet.

4. Refrain from connecting any computer to the Internet in any way. We understand the inconvenience that this may cause some Internet users, and we apologize. However, we are certain that any inconveniences will be more than made up for by the increased speed and efficiency of the Internet, once it has been cleared of electronic flotsam and jetsam.

We thank you for your cooperation.

Interconnected Network Maintenance Staff
Main Branch, Massachusetts Institute of Technology

Sysops and others: Since the last Internet cleaning, the number of Internet users has grown dramatically. Please assist us in alerting the public of the upcoming Internet cleaning by posting this message where your users will be able to read it.

Please pass this message on to other sysops and Internet users as well.

(This is Real! They Also Delete Sites With Hit Counts under 100! I know It seems stupid, but last year they deleted my webpage! Since I know you people don’t like forwards, I copied it into a new message)

<B>=Nederlandse tekst:</B>

Attentie: onderhoud aan het internet.

Bijna voorjaar, het is er de tijd weer voor.

Zoals de meeste ervaren internetters onder jullie waarschijnlijk al wel
wisten, moet het internet elk jaar 24 uur afgesloten worden, teneinde de
internet cleaning bots de kans te geven het net eens grondig schoon te
maken. Bij deze schoonmaakbeurt worden dode email, inactieve ftp’s, niet
meer bestaande www links en gopher sites opgeruimd, zodat het internet
hierdoor niet meer gehinderd wordt en uiteindelijk weer beter en sneller
zal werken.

Dit jaar zal de schoonmaak beginnen op 31 maart 23:00 uur GMT en precies
24 uur duren. Deze datum is zodanig gekozen, omdat gebruikers er dan
wereldwijd naar alle waarschijnlijkheid het minste hinder van zullen
ondervinden. Gedurende deze periode zullen 5 krachtige Internet
zoekmachines het internet afspeuren en *alle* [LET OP: ALLE!!!] data die
zij nog tegenkomen wissen.

Om Uw kostbare data tegen verlies te beschermen moet U de volgende
maatregelen nemen:
1) alle internet aansluitingen van locale computers, terminals en locale
area netwerken los nemen.
2) alle internet servers afsluiten of eveneens loskoppelen van het internet
3) Eventuele direct op het internet aangesloten opslag media en printers
uitzetten of loskoppelen van het internet
4) Zorg ervoor dat geen enkele computer op geen enkele wijze (inbellen,
schotel, netwerk etc.) met het internet contact maakt.

Het is begrijpelijk dat dit enige last kan veroorzaken.
ICC (Internet Cleaning Company) verontschuldigd zich hiervoor bij
voorbaat. Een en ander is echter onontbeerlijk voor het goed
functioneren van het internet gedurende het komende jaar en de gestegen
efficiency en snelheid zal Uw ongemak meer dan goedmaken. En denk eraan
dat U niets kan overkomen als U zich aan de hierboven genoemde
richtlijnen houdt.

Voor een goede gang van zaken is het wenselijk dat dit bericht verspreid
wordt onder zoveel mogelijk internet gebruikers. Daarom verzoeken wij U
dit door te sturen aan iedereen in Uw mail box.

Dank voor Uw begrip.