Internet Explorer 7 aan hackers gepresenteerd

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Op een security conference in Maleisië heeft Microsoft Internet Explorer 7 beta 2 aan de daar aanwezige ‘security research community’, een term die door velen vertaald wordt als ‘hackers’, getoond om feedback te krijgen. Het is de eerste keer dat Microsoft op deze manier te werk gaat om feedback te krijgen op een nog niet gelanceerd product, zo stelt Tony Chor, program manager van het IE-team. Microsoft benadrukt dat hackers vaak een negatieve reputatie hebben, terwijl de bezoekers van een bijeenkomst als Hack in the Box, waar de bètaversie van IE7 getoond werd, zeer deskundig zijn en kostbare informatie kunnen aanreiken. Volgens Chor stond Microsoft zelf ook eerst afkerig tegen de hackersgemeenschap, maar heeft het bedrijf ingezien dat het beter met hen kan samenwerken om betere producten te creëren.

Chor en zijn collega Andrew Cushman deelden op deze bijeenkomst dan ook heel wat visitekaartjes uit en nodigden mensen uit om commentaar te geven op hun blog. Hoewel een en ander ongetwijfeld geïnspireerd is door marketingmotieven, lijkt het er toch op dat Microsoft steeds meer aandacht wil besteden aan zijn imago en toenadering wil zoeken tot de verschillende gebruikersgemeenschappen die kritisch staan tegenover de Microsoft-software.

Een eigenschap waar heel wat aandacht aan besteed werd en die door de aanwezigen positief onthaald werd, is de ‘protected mode’ die met IE7 geïntroduceerd wordt. De browser zal standaard in deze mode werken, waarbij de gebruiker heel wat minder risico zou moeten lopen. Zo worden downloads en andere bestanden automatisch binnen de afgesloten ‘Temporary Internet Files’-map gehouden, zodat Windows deze bestanden als risicovol herkent en malware het moeilijker zou moeten krijgen zichzelf te verspreiden of te installeren. Voor bedrijven is er dan weer de Compatibility Mode, die gebruikers toestaat bestanden waar dan ook op de pc te bewaren wanneer hij op het intranet werkt.