Internetworm verstoort programma’s en ontvreemdt vertrouwelijke gegevens

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

In Maleisië is een nieuw internet-wormvirus ontwikkeld dat zich razendsnel over de wereld verspreidt via e-mail. Het virus met de naam Bugbear verstuurt ongevraagd gegevens uit systemen, verstoort bestaande bestanden en heeft een z.g. backdoor component, waarmee vertrouwelijke gegevens als creditcard-details en wachtwoorden voor hackers toegankelijk zijn. Bugbear maakt gebruik van het MIME-exploit in Windows.

Bij systemen die niet regelmatige een update hebben ondergaan, activeert het zichzelf daardoor bij binnenkomst in het mailsysteem.
De kwalificatie die het virus volgens de VirusAlert schaal krijgt, is gevaarlijk. Het aantal waarnemingen van het virus, vertoont grote gelijkenis met die van andere grote virusuitbraken en bedraagt op dit moment al meer dan drieduizend

Herkenning: bestand altijd 50.688 bytes groot
Herkenning is lastig. De enige stabiele en herkenbare factor is de omvang van het bestand dat altijd 50.688 bytes groot is.
Het onderwerp van de mail is wisselt, de tekst is wisselt en de naam van het bestand wisselt.
Gedetailleerde gegevens over het virus vindt u op www.virusalert.nl