Kleine organisaties vaker getroffen door malware-aanvallen

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

Beperkte IT-ondersteuning versterkt behoefte aan betaalbare alles-in-één beveiligingsoplossing

Onderzoek van Trend Micro leider op het gebied van netwerk anti virus- en internet-content-beveiligingssoftware en -diensten, wijst uit dat eindgebruikers in kleinere organisaties steeds vaker geconfronteerd worden met malware. De resultaten zijn vooral verontrustend voor organisaties met weinig tot geen IT-ondersteuning. Dit onderstreept de noodzaak om beveiligingsmaatregelen hoge prioriteit te geven, inclusief gegarandeerde bescherming tegen diverse nieuwe bedreigingen.

Volgens het Trend Micro-onderzoek leiden de verschillende bedreigingen in de wereld tot uiteenlopende zorgen. Zo hebben eindgebruikers in de VS meer kans op spyware dan in Duitsland en Japan. Dit geldt vooral voor kleinere organisaties. 46 procent van de respondenten uit kleine en middelgrote organisaties in de VS heeft drie maanden vóór het onderzoek te maken gehad met spyware. In Japan waren respondenten zeer bezorgd over spam. Volgens velen is de huidige antispam-bescherming in hun organisatie onvoldoende. Dit geldt in het bijzonder voor Japanse eindgebruikers in kleine en middelgrote organisaties. Hier vindt drie op de vier medewerkers de spam-beveiliging matig.

In Duitsland verklaart 47 procent van de onderzochte eindgebruikers in MKB-organisaties dat ze de afgelopen drie maanden met spam in aanraking zijn gekomen. 57 procent van de respondenten meldt dat ook het aantal phishing-aanvallen – die vaak via spam binnenkomen – in dezelfde periode is toegenomen.

Over het algemeen blijkt dat organisaties zonder een IT-afdeling steeds vaker geconfronteerd worden met bedreigingen op beveiligingsgebied – van spam en spyware tot en met phishing. Van de respondenten in MKB-organisaties met een IT-divisie heeft een aanzienlijk deel in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek beveiligingskwesties gemeld bij de IT-afdeling. In de VS is dit 38 procent, in Japan 30 procent en in Duitsland 44 procent.
Deze resultaten benadrukken de uitdaging waarmee voornamelijk kleinere organisaties te maken hebben als het gaat om de inzet van IT-capaciteit. Deze wordt ingezet voor technisch advies, het uitvoeren van systeemscans, handmatig opschonen van machines, het toepassen van patches en beveiligingsbeleid, en het informeren en trainen van medewerkers. Dit alles om een veilige werkomgeving te creëren.

“Kleine bedrijven staan voor een dilemma”, zegt Steve Quane, algemeen directeur van de MKB-activeiten bij Trend Micro. “Ze krijgen te maken met steeds grotere beveiligingsrisico’s, terwijl ze beperkte tijd, budgetten en middelen tot hun beschikking hebben. Ongeacht of ze wel of geen IT-afdeling hebben, zoeken deze organisaties oplossingen die beveiligings- en preventieactiviteiten automatiseren. Een analyse van de efficiëntie en kosten van de bestaande maatregelen die alle lagen van een netwerk moeten beschermen tegen onverwachte aanvallen, zorgt ervoor dat bedrijven schadelijke aanvallen een stap vóór blijven.”

Belangrijkste resultatenvan het onderzoek zijn: Twee van de vijf respondenten in de VS (MKB en andere bedrijven) geeft aan dat het aantal phishing-aanvallen in dezelfde periode is gestegen. Van de onderzochte MKB-organisaties heeft in de VS 54 procent een IT-afdeling, in Duitsland 56 procent en in Japan 36 procent. In Japan vindt één op de drie respondenten in MKB-organisaties dat de hoeveelheid spyware-aanvallen de afgelopen maanden is toegenomen. Duitse eindgebruikers zijn eerder geneigd IT-ondersteuning in te roepen dan eindgebruikers in de andere onderzochte landen.

Het onderzoek is online uitgevoerd in juli 2005. Meer dan 1.200 zakelijke eindgebruikers in de VS, Japan en Duitsland namen deel aan het onderzoek. In de VS en Duitsland zijn bedrijven met minder dan 500 medewerkers aangemerkt als MKB-organisaties, in Japan gaat het om bedrijven met minder dan 250 medewerkers.