KPN faciliteert VECOZO in de zorgsector.

  • Bron (c) 2002, VirusAlert

Om de internetcommunicatie tussen verschillende partijen in de zorgwereld te faciliteren, hebben drie zorgverzekeraars, CZ, OZ en VGZ VECOZO opgericht. VECOZO staat voor: “basis voor een VEilige internet COmmunicatie in de ZOrg”. Kon in maart worden gemeld dat zorgverzekeraar AGIS zich heeft aangesloten, recent is ook zorgverzekeraar DSW deelnemer geworden en zijn er vergevorderde besprekingen met diverse andere zorgverzekeraars.

Deze initiatiefnemers zorgen er voor dat de communicatie met zorgverleners met betrekking tot de declaratieafhandeling in toenemende mate via internet verloopt. Voor de beveiliging van de communicatie via internet is gekozen voor digitale certificaten. De certificaten worden gebruikt voor de versleuteling van de uit te wisselen berichten en voor de wederzijdse identificatie van de communicatiepartners. De uitgifte van certificaten aan de aangesloten zorgverleners wordt verzorgd door VECOZO. De feitelijke levering van de digitale certificaten aan VECOZO, de implementatie in de applicaties en systemen en het beheer van de infrastructuur die daarvoor nodig is, Public Key Infrastructure (PKI), is in handen gelegd van KPN .

De werkwijze van VECOZO waarbij per zorgverlener certificaten worden aangeboden, wordt positief ontvangen. Alle academische ziekenhuizen en 45 algemene ziekenhuizen maken nu gebruik van VECOZO certificaten voor de communicatie met de aangesloten zorgverzekeraars. De 400 aangesloten zorgverleners, waaronder 200 apothekers, kunnen via het internet op veilige en betrouwbare wijze verzekerdengegevens opvragen en bij meerdere zorgverzekeraars via het internet declaraties indienen. Hierdoor kunnen zorgverleners en verzekeraars flexibeler en efficiënter opereren. Het digitale certificaat van VECOZO geeft de zorgverzekeraar hierbij de zekerheid dat de declaratie ook werkelijk van de zorgverlener afkomstig is. Bovendien wordt de verstuurde informatie versleuteld zodat de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie gewaarborgd kan worden.

Op korte termijn wordt verwacht dat de diensten van VECOZO voor ruim 8 miljoen patiënten bij een groeiend aantal zorgverleners beschikbaar zijn. VECOZO is hiermee goed op weg een standaard t.b.v. beveiligde communicatie in de zorgwereld te realiseren. Verwacht wordt dat in het eerste jaar ca. 25.000 individuen veilig via het internet zullen communiceren, gebruikmakend van een VECOZO certificaat, waarbij KPN zorg draagt voor een professionele inrichting en beheer van de systemen waarmee de certificaten worden uitgegeven.