Kritieke fouten in Mac OS X ontdekt

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

Securityonderzoeker Tom Ferris heeft vorige week informatie gepubliceerd over een aantal lekken in Mac OS X. De bedrijven Secunia en het Franse Security Incident Response Team meldden dat deze lekken als kritiek te bestempelen zijn. Apple ontwikkelt zo spoedig mogelijk patches om de gaten te dichten. Mac OS X-gebruikers hoeven nog niet echt alert te zijn, aangezien er op dit moment nog geen exploits bestaan voor de lekken.

Vijf van de door Ferris ontdekte gaten hebben te maken met de manier waarop Apples besturingssysteem met bepaalde bestandsformaten, te weten bmp, tiff en gif, omgaat. Een zesde fout is te vinden in de wijze waarop het besturingssysteem de Mac OS X zip-bestanden uitpakt. Tot slot geeft Ferris aan lekken gevonden te hebben in de webbrowser Safari. Via al deze fouten is het mogelijk om kwaadaardige code uit te laten voeren op een Mac OS X-systeem.