McAfee gaat op isp-niveau scannen

  • Bron (c) 2005, VirusAlert

McAfee heeft een deal gesloten met de Amerikaanse provider Cable & Wireless (C&W) om de data op te schonen die over het netwerk van de isp reist. C&W wil dat klanten zoveel mogelijk gevrijwaard worden van veiligheidstaken. Het is gebruikelijk dat klanten alle naar hen verzonden data ontvangen en dat er op de gateway van het netwerk of pas op gebruikers-pc’s maatregelen worden getroffen om virussen, wormen en andere schadelijke data te weren. De grote hoeveelheden van dergelijke malware zou voor veel bedrijven onwerkbaar en niet lonend zijn; veel bandbreedte wordt verspild aan ongewenste data.

McAfee ziet het filteren op isp-niveau als een aanvullende oplossing, het zou niet zo moeten zijn dat klanten geen virusscanners meer op hun pc’s nodig hebben. Volgens het bedrijf ligt het voor isp’s voor de hand om de focus op veiligheid te leggen aangezien het onvoldoende is alleen bandbreedte te bieden om goed te kunnen concurreren op de markt voor interdienstverlening. Klanten zouden bezorgd over de veiligheid van hun internetaansluiting zijn en daar oplossingen voor vragen. C&W is zich bewust van de privacy-vragen die het scannen van datapakketjes van en naar klanten op kan roepen, hoewel dit alleen gebeurt om malware en spam af te vangen. Het bedrijf zegt de privacy van zijn klanten te zullen respecteren. Het is onduidelijk of alle C&W-klanten onder het McAfee-regime zullen vallen, noch of klanten in kunnen stellen wat voor soort data ze al dan niet wensen te ontvangen.