Meer dan 70 bugs in Internet Explorer

  • Bron (c) 2006, VirusAlert

De beveiligingsonderzoeker HD Moore heeft nog eens 70 bugs in Microsoft’s browser gevonden en heeft dit gemeld aan de Microsoft. Voor zijn gemelde VML lek heeft de softwaregigant inmiddels een patch uitgebracht, maar deze nieuwe 70 lekken zijn echter nog niet gedicht. “Ik vond het wel grappig dat ze buiten de patchcyclus om het VML lek hebben gedicht”, aldus Moore. Microsoft zou hebben verteld dat tenminste vier van zijn bugs misbruikt kunnen worden voor het overnemen van kwetsbare computers. Toch vindt de onderzoeker dat de softwaregigant de gevonden fouten had moeten verhelpen.