Meer politie op de digitale snelweg.

  • Bron (c) 2002, Automatiseringsgids

De overheid moet meer investeren in de bestrijding van cybercriminaliteit. Daarvoor pleit de in cybercrime gespecialiseerde officier van justitie Pieter Groenhuis vandaag in Automatisering Gids. Volgens Groenhuis worden op internet evenveel strafbare feiten gepleegd als in de materiële wereld. Van een evenredige inzet van politie is echter geen sprake, constateert Groenhuis.

Groenhuis’ pleidooi vindt weerklank in politiekringen. De Raad van hoofdcommissarissen is eveneens van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in digitaal rechercheren. Richard Vriesde van het project Digitaal Blauw denkt dat op zijn minst enkele tientallen ICT-specialisten extrea nodig zijn.